Verdieping

Een leven lang inzetbaar?

BA&O-publicatieprijs voor Een leven lang inzetbaar?

Het handboek Een leven lang inzetbaar? van Beatrice van der Heijden en Annet de Lange heeft de BA&O-publicatieprijs 2014 gewonnen tijdens een congres van de beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen (BA&O) in Rotterdam.

Een leven lang inzetbaar? is een uitgave van Vakmedianet in Alphen aan den Rijn en behandelt duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen. De auteurs helpen de werkgever, manager en personeelsfunctionaris op weg met het doorgronden van het thema duurzame inzetbaarheid en leveren een overzicht van wat in Nederland bekend is over duurzame inzetbaarheid.

De jury over het handboek
De jury vindt dat het boek een goed overzicht geeft van het onderwerp, met veel informatie, onderzoeksmateriaal en heldere uitgangspunten. Het biedt professionals bovendien houvast voor interventies en praktijkonderzoek. Verder omschrijft de jury de uitgave als een goed leesbaar boek dat overzichtelijk is én actueel.

BA&O-publicatieprijs 2014
Sinds een aantal jaar reikt de beroepsvereniging voor Arbeids- en Organisatiedeskundigen de publicatieprijs uit. Doel hiervan is het stimuleren van kennisontwikkeling, -onderbouwing en -verspreiding ten aanzien van het domein van de arbeids- en organisatiekunde en veranderkunde gericht op A&O-deskundigen en deskundigen van aanpalende arbodisciplines. De winnaar is de beste publicatie die in 2013 voor de eerste maal is geproduceerd over een arbeids- & organisatiekundig- danwel veranderkundig onderwerp.

Duurzame inzetbaarheid meten
In het prijswinnende boek wordt onder meer ingegaan op vragen wat duurzame inzetbaarheid en duurzaam werk inhouden en hoe duurzame inzetbaarheid wordt gemeten. Veel aandacht is er voor de oudere werknemer. Zo wordt de vraag beantwoord of ouderen minder duurzaam inzetbaar zijn dan jongeren en wordt aandacht besteed aan onderzoek naar ouder worden op het werk. Factoren die duurzame inzetbaarheid van ouder wordende werknemers beïnvloeden en wat bekend is over beeldvorming van werkgevers over oudere werknemers zijn andere aspecten die aan bod komen.

Tevens wordt stilgestaan bij de rol van Human Resource Management en de relatie tussen werknemer en werkgever in het duurzaam inzetbaar houden van ouder wordende werknemers.

Praktische tips & best practices
Het boek is geschreven voor met name werkgevers, managers en p&o’ers, maar is ook geschikt voor medewerkers en hbo- en wo-studenten die meer over het onderwerp willen weten in het kader van bijvoorbeeld hun studie, of er met het oog op toekomstige arbeidsmarktverkenningen actief mee aan de slag willen. Het handboek bevat veel praktische tips over relevante interventies, best practices en het implementeren van een beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

Een leven lang inzetbaar?, Auteurs Dr. Annet H. de Lange en Prof. Dr. Beatrice I.J.M. van der Heijden, € 51,95 (inclusief btw),460 pagina’s, Uitgever Vakmedianet, bestellen: www.vakmedianetshop.nl/eenlevenlanginzetbaar

Op PW de Gids Vakbase leest u meer over de beeldvorming die de laatste jaren over oudere werknemers is ontstaan.