Nieuws

Resultaat- versus outputgericht beoordelen

Best practice: ‘combibanen’ bij PostNL

PostNL draait een pilot met combibanen. Parttimers worden gedeeld met andere organisaties. Wat kan HR hiervan leren?

De postmarkt is de laatste jaren een vechtmarkt geworden met flinterdunne marges. Dat raakt ook PostNL. De post- en pakketbezorger ging de laatste jaren door een diep dal. Terwijl de omzet achteruit kachelde, moest PostNL miljoenen spenderen aan reorganisatiekosten en afvloeiingsregelingen voor personeel. Het bedrijf hield het hoofd boven water door ondermeer flink te snijden in het personeelsbestand. Tegelijkertijd zoekt PostNL oplossingen in het flexibiliseren van arbeid door middel van ‘banenpooling’. Een interview met HR-directeur Roger Muijs. 

Hoe gaat PostNL om met het thema flexibilisering van arbeid?

‘Lifetime employment is niet meer van deze tijd, daar moet je eerlijk in zijn. En dus moet je flexibiliseren. Binnen onze brievenpost betekent dat in praktijk dat we door de volumedalingen minder nadruk kunnen leggen op fulltime contracten en meer ruimte bieden aan parttimers. Denk voor de briefbezorging aan studenten, gepensioneerden en herintreders, die graag wat bijverdienen. Daarom sturen we, via een soort intern uitzendbureau, op interne combibanen, zodat onze mensen toch zoveel mogelijk voor minstens 25 uur per week voor PostNL kunnen blijven werken.’

Lees ook: HR TRENDS 2016: flexibilisering (>PW De Gids)

PostNL werkt aan een concept van combibanen. Hoe staat het daarmee?

‘We zijn nu nog in de pilotfase. Banenpooling biedt interessante kansen: als je met andere bedrijven een gezamenlijke pool beheert, kun je de feitelijke personeelscapaciteit laten meeademen met de marktvraag. Zo kunnen werknemers verschillende parttime banen combineren. Voordeel daarvan is dat een bredere groep, waaronder kostwinners, bij PostNL in deeltijd kan blijven werken. Dat vergt wel een verandering van mindset, zowel van werkgevers als werknemers. In Brainpark Eindhoven bewijzen ze dat het kan werken. Al stuit je wel op arbeidsrechtelijke en juridische drempels, want bij wie gaat de werknemer welk arbeidscontract aan? Maar dat lijkt me oplosbaar.’

Lees het hele interview in PW De Gids #1/2 en bestel een gratis proefnummer