Uncategorized

Organisaties geen plan bij nieuwe crisis

60 Procent organisaties geen plan bij nieuwe crisis

Zo’n 60 procent van de organisaties heeft geen idee hoe ze wat personeelsplanning betreft moeten omgaan met een volgende crisis. Dat blijkt uit het Nationaal Onderzoek over Personeelsplanning.

Slechts 41,6 procent van de respondenten denkt in het geval van een nieuwe crisis op basis van hun strategische personeelsplan te weten hoe daar adequaat op te reageren. Voor het Nationaal Onderzoek over Personeelsplanning 2014 bevroeg PW | De Gids voor het Platform Overpersoneelsplanning 530 HR-specialisten.

Zij geven ook aan dat er op dit punt in hun organisatie veel kan worden verbeterd. Zo tekenden de onderzoekers onder meer op: ‘Dat punt verdient echt verbetering, keuzes maken is heel lastig.’ En: ‘Een mogelijke (nieuwe) crisis is geen onderdeel van de strategische planning. Crises laten zich namelijk niet voorspellen. Een noodplan voor het geval van een crisis valt mijns inziens niet onder strategisch HRM.’ Veelvuldig ook werd gesteld dat elke crisis anders is en elke tijd om zijn eigen oplossingen vraagt.

Schijnzekerheid als basis
Dit hoge percentage verrast Gerard Evers, eigenaar van adviesbureau EuroHRM dat zich richt op economisch personeelsmanagement, in het geheel niet. Sterker, hij vindt het heel herkenbaar. ‘In veel organisaties is men gewend keuzen te maken op basis van schijnzekerheid en stuurt men primair op een gewenste toekomst en een gewenst scenario. Denken in termen van slechtweer-scenario’s is ook niet vanzelfsprekend en evenmin leuk. En dus doet men het eigenlijk liever niet.’

Het is echter wel noodzakelijk, stelt Evers. ‘Alleen door uit te gaan van meerdere scenario’s is het mogelijk een analyse te maken van de mogelijke bandbreedte en mogelijke robuustheid als het om te maken keuzes gaat. Wel zie ik dat scenario-analyses steeds meer in gebruik komen. In mijn nieuwe boek over strategische personeelsplanning besteed ik hier veel aandacht aan. Strategische personeelsplanning is dan vooral doorlopend en strategisch (re)organiseren in tijden van onzekerheid. Zo kunnen veel kortetermijn-schrik- en paniekreacties worden voorkomen.’

Strategische personeelsplanning – Theorie, instrumenten en praktische aanpak van dr. Gerard Evers verschijnt eind juni/ begin juli bij Vakmedianet

Op PW de Gids Vakbase leest u ook hoe u als HR-professional met strategische personeelsplanning een betere balans kunt aanbrengen tussen korte- en langetermijn-aspecten van strategisch beleid