Teamsamenstelling

Mismatch medewerkersbestand

Bijna 90 procent managers wil personeel vervangen

Slechts 18 procent van de managers beschikt momenteel over exact de juiste mensen. Zonder externe belemmeringen als wet- en regelgeving zou 40 procent van de managers medewerkers vervangen; bij geen enkele belemmering is dit zelfs 88 procent. Slechts 12 procent zou niemand vervangen als er geen enkele belemmering zou zijn. De oplossing? Verder vooruitkijken.

Dit blijkt uit het wendbaarheidsonderzoek eerste kwartaal 2014 van Yacht en deze mismatch kost Nederland geld.

Regels belemmeren een optimaal medewerkersbestand
Dick Koopman, directeur bij Yacht: “De resultaten zijn in mijn ogen onthutsend. Uit de cijfers blijkt dat er in Nederland sprake is van een grote mismatch en daardoor leiden we economische schade”. Deze mismatch wordt grotendeels veroorzaakt door een combinatie van gebrek aan toekomstvisie bij organisaties en door de huidige regelgeving. Managers weten niet welke kennis in de toekomst nodig is en kunnen dus niet vroegtijdig inspelen op een toekomstige kennisbehoefte. Met als gevolg nu: een mismatch van huidige medewerkers met de bestaande functie-eisen.

Oplossing: verder vooruitkijken
Omdat medewerkers niet zo maar kunnen worden ontslagen, omdat ze niet meer aan het profiel voldoen, zitten managers nu met een niet optimaal medewerkersbestand. Organisaties die verder vooruitkijken en weten wat de ontwikkelingen zijn op de markt en de arbeidsmarkt zijn over het algemeen veel meer tevreden over de medewerkers. Daarvan geeft 35 procent aan over exact de juiste mensen te beschikken.

De oorzaak van de mismatch moet ook gezocht worden bij de managers zelf: zij zijn onvoldoende in staat hun medewerkers mee te nemen in ontwikkelingen en hen te laten weten wat er in de toekomst van hen verwacht wordt.

Bijna iedereen wil wel iemand vervangen
Het onderzoek leert dat 15 procent is van plan het komende jaar medewerkers te vervangen omdat het profiel niet meer past; 39 procent overweegt dit. Daarnaast zou 40 procent mensen willen ontslaan als er geen belemmering zou zijn door wet- en regelgeving. Als er geen enkele belemmering zou zijn, wil zelfs 88 procent van de managers een of meerdere medewerkers ontslaan. De overheid spant daarbij de kroon met 90 procent.

Binnen de huidige ontslagrechtregels werkt nog vaak het last in first out-principe. Dit is in 27 procent van de gevallen een belemmering voor het ‘verversen’ van het personeel. Op de langere termijn leiden dit soort regels tot een grote mismatch en kunnen organisaties hun doelstellingen niet realiseren.

Op PW de Gids Vakbase leest u hoe u de waarde van uw medewerkersbestand verbetert.