Special Over Personeelsplanning

Langetermijnstrategie

Bijna een derde HR-specialisten geen tijd voor SPP

Zo’n 30 procent van de HR-specialisten heeft door de waan van de dag geen tijd voor strategische personeelsplanning. Dit komt naar voren uit het jaarlijkse Nationaal Onderzoek over Personeelsplanning 2014 dat PW|De Gids hield voor het Platform Overpersoneelsplanning.nl.

Voor dit onderzoek werden 530 HR-specialisten ondervraagd.

Van de overige geënquêteerden antwoordt 23 procent wel dagelijks aan strategische personeelsplanning toe te komen. 31,5 procent geeft aan er de ene keer wel, de andere keer geen tijd hiervoor te hebben.

Onnodig veel geld en energie
Drs. Hanneke Moonen is oprichter, adviseur en trainer bij Moonen HRM Consulting en herkent de cijfers. ‘Ik zie in de praktijk ook vaak dat de waan van de dag belemmert om aan de slag te gaan met strategische personeelsplanning. En dit geldt niet alleen voor HR-professionals, ook bij managers is dit het geval.’

Kortetermijnklussen en knelpunten voelen nu eenmaal urgenter, de lange termijn lijkt te kunnen wachten, aldus Moonen. ‘Het vervelende is dat knelpunten in de personele bezetting meestal niet per direct op te lossen zijn – en als dat wel het geval is, kosten ze onnodig veel geld, energie of motivatie. Anticiperen is dan noodzakelijk.’

Ruimte door duurzame aanpak
Juist de gelegenheid om even uit de waan van de dag te stappen en verder vooruit te kijken – wat in feite gebeurt wanneer een HR-professional of manager het proces van strategische personeelsplanning doorloopt – geeft nieuwe oplossingsrichtingen, stelt Moonen.

‘Veelal zijn dit oplossingen die de waan van de dag op termijn beter bestuurbaar of beheersbaar maken. Ik hoor vaak van managers die een SPP-proces doorlopen dat ze dát aspect van strategische personeelsplanning het meest waardevol vinden: het geeft ze lucht en ruimte om dingen duurzamer en slimmer aan te pakken. Blokken die agenda’s dus!’

Op PW de Gids Vakbase leest u ook waarom het belangrijk is dat medewerkers zelf in staat zijn knelpunten in hun werkzaamheden op te lossen.