Scenarioplanning

Bouw moet nu ontslaan, maar vreest krapte in 2014

Momenteel kampt de bouw met veel ontslagrondes en hoge werkeloosheidscijfers. Tegelijkertijd maakt men zich zorgen over een tekort aan personeel dat in de nabije toekomst ontstaat.

Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR Trends 2013-2014’, een onafhankelijk, representatief onderzoek van salaris- en HR-dienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder meer dan 1.000 Nederlandse HR-professionals.

Eenderde van de HR-professionals in de bouwnijverheid verwacht het komende jaar problemen bij het invullen van vacatures. Dat is gelijk aan het niveau van 2012 en een stuk hoger dan dit jaar (7%).

Van algehele krapte op de arbeidsmarkt is (voorlopig) geen sprake.In de afgelopen vijf jaar is het aandeel HRM’ers dat moeite heeft vacatures in te vullen gedaald van 74 procent naar 23 procent, en het komende jaar verandert dat beeld niet. Maar weinig HR-professionals (25%) verwachten volgend jaar wel problemen bij nieuw personeel werven.

Lees ook: Ad hoc werving gaat voor langetermijnplanning

Wel hebben HR-professionals in meerdere sectoren moeite om vacatures te vervullen. In de ICT-sector heeft bijna de helft van de HR-professionals (44%) problemen bij de werving en selectie. De verwachting is dat dit aandeel volgend jaar nog hoger is. Vooral vacatures voor ICT’ers (36%) of verkopers (17%) zijn binnen de sector lastig in te vullen. Ook in het Onderwijs en Openbaar Bestuur verwachten HR-professionals in 2014 meer moeite te hebben om vacatures ingevuld te krijgen.

TIP! Met vakgenoten van gedachten wisselen over strategische personeelsplanning? Bezoek het congres Over Personeelsplanning op 10 december in Doorn