Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Blog Resultaten 1 t/m 15 van 82

Transparant beloningssysteem: oorlog of niet?

25-10-2016 Een transparant beloningssysteem hoeft niet gelijk te leiden tot ruziende collega's. Met deze regels bent u al een eind op weg naar openheid.Transparant zijn over salarissen. Daar wordt mening... >Lees verder

Talentmanagement: deze kansen laat HR liggen

23-08-2016 Organisaties laten veel kansen liggen om het beste uit hun medewerkers te halen. Maak nou eens echt werk van talentmanagement!Dat stelt Frank Oddens van Talentsoft in het zomernummer van PW De... >Lees verder

Zo berekent u uitstroom met HR Analytics

10-08-2016 Voor het berekenen van de toekomstige uitstroom heeft HR niet veel aan data uit het verleden. Welke informatie kunt u wel gebruiken? Het begint met 'het afpellen van het probleem'.Waterschappen... >Lees verder

Dit kunt u leren van een zwerm spreeuwen

20-07-2016 Een zwerm vogels vliegt niet 'gewoon'. Daar zijn regels voor. En daar kunnen organisaties nog wat van leren.Ze kreeg het filmpje maar niet uit haar hoofd. Een zwerm spreeuwen die naar het Zuiden... >Lees verder

Kandidaat afgewezen? Geef ‘m geld mee

06-07-2016 Een vervelende sollicitatie-ervaring van een kandidaat kan slecht zijn voor uw employer brand. Als u een kandidaat afwijst, moet daar wat tegenover staan.We snappen het. Uw afdeling heeft geen... >Lees verder

Agile talent? Hou toch op

29-06-2016 Organisaties willen wendbaar talent. Een totaal overgewaardeerde eigenschap.Agile werken heeft voor veel organisaties hoge prioriteit. Aanpassen, wendbaar en flexibel blijven. Maar dat... >Lees verder

Leiderschap: dit is hot in 2016

09-06-2016 Leiderschap gaat niet langer over aansturen, beoordelen en oplossen. Waarover wel?Onlangs vond het grootste internationale congres over leren en ontwikkelen plaats, De ATD in Denver, Verenigde... >Lees verder

Hoeveel functiebeschrijvingen zijn genoeg?

24-05-2016 Wat is een ideaal aantal functiebeschrijvingen voor onze organisatie? Die vraagt krijgt beloningsadviseur Rolf Baarda dagelijks. Maar het antwoord is lastig.Het aanpassen van het functiehuis is... >Lees verder

Recruitment en HR: trouwen of scheiden?

18-05-2016 Recruitment wordt steeds meer sales en komt daarmee steeds verder af te staan van HRM. Tijd voor een nieuw ja-woord.Recruiters en HRM’ers praten niet lekker met elkaar. De twee komen steeds... >Lees verder

Boven de 40? Werk niet meer dan 25 uur per week

26-04-2016 In een recente studie heeft de Universiteit van Melbournes Neuroscience Instituut uitgezocht hoeveel uur optimaal zou zijn voor werknemers om te werken. Hun bevindingen waren op z’n zachtst gezegd... >Lees verder

HR analytics: meten alleen is geen weten

21-04-2016 Analytics levert de HR-manager de nodige, objectieve, informatie. "Maar als we niet durven aanvoelen wat er speelt bij de mensen in de organisatie, wordt HR koud en kil", zegt organisatieadviseur... >Lees verder

Is flexwerken wel de heilige graal?

14-04-2016 Wanneer we spreken over flex, is dat over het algemeen over de contractuele kant van de zaak. Waarom richten we de discussie niet op ontwikkeling?Flex is goed, flex is slecht. Het is goed voor de... >Lees verder

Talent werven via DNA-test: toekomst?

25-02-2016 De mogelijkheid om je talent te onderzoeken via DNA-onderzoek bestaat. Moeten we zo'n diepgaande focus op talent wel willen?We hebben maar een beperkt inzicht in ons eigen talent. En een nog... >Lees verder

Zo wordt de beoordeling geen ‘veroordeling’

18-02-2016 Een beoordelingsgesprek wordt al snel een 'veroordelingsgesprek'. Hoe het anders moet? Laat de medewerker zélf de agenda bepalen.De nadruk in beoordelingsgesprekken ligt vaak veel te veel op de... >Lees verder

Checklist voor gelukkige medewerkers

14-01-2016 Goede voornemens, geluk: het past wel bij januari. Wat kunt u als werkgever doen om geluk te bevorderen bij medewerkers?Hoe kun je er als HR-verantwoordelijke zorgen dat geluk binnen de... >Lees verder