Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Beoordelen

Nieuws

HR vindt eigen beoordelingssysteem ouderwets

04-10-2016 Ruim de helft van de HRM'ers vindt het eigen beoordelingssysteem uit de tijd. Maar als het anders... Lees verder

Inzet op talent levert 30 procent meer winst op

06-09-2016 Liever de zwakke punten verbeteren of de talenten versterken? Geen twijfel meer over mogelijk. De... Lees verder

5 stellingen over performance management

29-08-2016 Hoe staat het met uw performance management? Bent u nog tevreden of moet het anders? Deze vijf... Lees verder

Stappenplan: het nieuwe beoordelen doet u zo

14-07-2016 Het nieuwe beoordelen: dat doen medewerkers vooral zelf. Maar hoe geeft daar vorm aan in de... Lees verder

Continue feedback geven: 5 apps

27-01-2016 Een continue stroom van feedback. Organisaties gedijen erbij, medewerkers vragen erom. 5 apps om in... Lees verder

Medewerker wil af van beoordelingsgesprek

08-12-2015 Een beoordelingsgesprek voegt niets toe aan de eigen ontwikkeling, vinden medewerkers. Wat willen... Lees verder

Talentmanagement bij Spotify: 2 lessen voor HR

22-10-2015 Wat gebeurt er als iedereen in de organisatie elkaar openlijk feedback kan geven? Zelfs aan de... Lees verder

Doelstellingengesprek: voert u het?

27-11-2014 De functionerings-, beoordelings- of voortgangsgesprekken zijn zeer gangbaar in de... Lees verder

Genomineerden Beste Werkgevers Awards 2014 bekend

15-07-2014 De 100 organisaties die genomineerd zijn voor de Beste Werkgevers Awards 2014 zijn bekend. Vijftig... Lees verder

Wat te doen met onderpresteerders?

11-02-2014 Veel werkgevers die klagen dat ze niet genoeg mensen kunnen vinden in de war for talent, hebben in... Lees verder

Achtergrond

Werknemers moeten presteren als topsporters

03-06-2013 Organisaties slagen er onvoldoende in om hun visie en missie te vertalen in concrete doelen. HR... Lees verder

3 tips: verbeter het beoordelingssysteem

03-06-2013 Ze zijn niet eerlijk, vinden niet voldoende plaats en ze helpen werknemers niet verder in hun... Lees verder

Blogs

Zo wordt de beoordeling geen ‘veroordeling’

Werkloos 18-02-2016 Een beoordelingsgesprek wordt al snel een 'veroordelingsgesprek'. Hoe het anders moet? Laat de... Lees verder

Wat als een medewerker zijn beoordeling niet ondertekent?

ontslag conflict ruzie 05-06-2015 Stel: een medewerker is het oneens met zijn beoordeling en weigert het beoordelingsformulier te... Lees verder

Beoordelen met Thick Value: wat is dat?

shutterstock_samenwerken management manager vergadering 08-05-2015 Heeft u ook hekel aan functionerings- en beoordelingsgesprekken? Met het bespreken van de Thick... Lees verder

Sturen op output: 7 tips

Resultaat- versus outputgericht beoordelen 02-09-2014 Een manager van een kenniswerker uit mijn netwerk kaartte onlangs een probleem aan dat hij had met... Lees verder