Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Binden en boeien

Nieuws

De zes recruitmenttrends voor 2017

26-01-2017 2017 wordt het jaar van de work-life integratie en HR analytics, van de samensmelting van vast en... Lees verder

Bouw stevent af op kennistekort

15-03-2016 De bouwsector ziet een groot tekort aan kennis aankomen. Het is een groter probleem dan het... Lees verder

Vertrek topperformers nachtmerrie voor directeur

10-02-2016 Topwerknemers die de organisatie verlaten: driekwart van de directeuren baart het grote... Lees verder

3 uitverkoren HR-functies in 2016

13-01-2016 De stijgende arbeidsmobiliteit vraagt dit jaar om een aantal specifieke HR-specialismen. Welke... Lees verder

HR schept weer nieuwe banen

21-04-2015 Goed nieuws! HR gaat weer nieuwe functies scheppen. Maar daar schuilt een gevaar in: medewerkers... Lees verder

HR wil flex geen vast contract bieden

12-09-2014 Hoewel de Wet Werk en Zekerheid flexkrachten meer baanzekerheid moet bieden, verwacht slechts een... Lees verder

Helft uitzendkrachten komt in dienst

08-07-2014 Bijna de helft van de uitzendkrachten (47 procent) stroomt na een uitzendperiode door naar een... Lees verder

Wat wil de talentvolle werknemer?

24-03-2014 Een op de vijf organisaties denkt dat het effectiever is om talent van buiten de organisatie te... Lees verder

Talent laat zich lokken met flexibele werktijden

17-01-2014 Nederlandse zakenmensen geven aan dat flexibel werken vaak een doorslaggevende factor is bij... Lees verder

Waardering helpt nieuwe werknemer socialiseren

18-09-2013 Jong talent houdt het vaak snel voor gezien in de eerste baan. Waardering helpt bij de... Lees verder

Achtergrond

Dertiger zoekt naar geluksgevoel op het werk

23-01-2014 Wie personeel aan zich wil binden, kan maar beter zorgen dat medewerkers gelukkig zijn. Vooral... Lees verder

4 tips om met training talent aan je te binden

07-10-2013 Wie wil zorgen voor voldoende mensen met onmisbare vaardigheden, moet ervoor zorgen dat hij deze... Lees verder

Werkgever heeft ambitieuze werker nu niets te bieden

10-06-2013 Bijna driekwart van de werkgevers erkent dat zij op korte termijn hun medewerkers niet de... Lees verder

Zo… bindt u flexibel personeel

03-06-2013 Bedrijven streven naar een steeds grotere flexibele schil. Maar lang niet al deze flexwerkers mogen... Lees verder

Van ‘binden en boeien’ naar ‘vinden en groeien’

03-06-2013 Als pas afgestudeerde wordt er weer om je gevochten. Met flitsende recruitmenttools word je... Lees verder

Blogs

8 redenen waarom uw personeel vertrekt

Robotisering 21-10-2015 Ruim zestig procent van de werknemers in Nederland overweegt weer op zoek te gaan naar een nieuwe... Lees verder

Hoe Uber taxitalent werft met gamification

vrijwilligerswerk personeel flex 26-08-2015 Taxibedrijf Uber wil personeel werven met een nieuwe game. Werving via gamification kan een... Lees verder

De 10 kernpunten van recruitment 3.0

Recruitment 3.0 12-08-2014 Recruitment 3.0 gaat over verbinden, betrokkenheid en het creëren van emotie. Door middel van... Lees verder

De HRM-uitdaging na de crisis: behouden, inspireren talent

Werkeloosheid blijft dalen 05-08-2014 Een voorzichtig herstel van de economie dient zich nu gelukkig aan en dan komen direct de vragen... Lees verder