Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Competentie ontwikkeling

Nieuws

SPP hoog op prioriteitenlijst HR

29-05-2017 Strategische personeelsplanning bepaalt dit jaar de HR-agenda. Eerder bleek in het HR... Lees verder

Kamer zet stap tegen verdringing van werkplek

21-02-2017 De Tweede Kamer wil voorkomen dat mensen met een betaalde baan worden verdrongen door mensen met... Lees verder

Extra geld voor begeleiding naar werk

22-12-2016 Het kabinet stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het naar werk begeleiden van mensen met... Lees verder

Inzet op talent levert 30 procent meer winst op

06-09-2016 Liever de zwakke punten verbeteren of de talenten versterken? Geen twijfel meer over mogelijk. De... Lees verder

Riskant voor de doorstroom! Een lage ‘learning agility’

01-09-2016 Een gebrek aan learning agility bij medewerkers is riskant voor de mobiliteit binnen de... Lees verder

Zo ziet talentmanagement bij een opleider eruit

17-08-2016 Talentmanagement bij een opleidingsinstituut: dat schept verwachtingen, niet? Lees en leer van de... Lees verder

Jobroulatie jaagt innovatievermogen aan

09-08-2016 Wat drijft innovatie bij consultancybedrijven? En welke HR-tools zijn daarvoor nodig?Welke... Lees verder

Grote pot opleidingsgeld? Dat zegt niks..

19-07-2016 Slechts een kleine groep medewerkers blijft zich vol enthousiasme ontwikkelen. Een veel grotere... Lees verder

Stappenplan: het nieuwe beoordelen doet u zo

14-07-2016 Het nieuwe beoordelen: dat doen medewerkers vooral zelf. Maar hoe geeft daar vorm aan in de... Lees verder

4 tips: trainen op bevlogenheid wérkt

27-06-2016 Het is bewezen: medewerkers trainen op bevlogenheid heeft effect. Hoe kan HR morgen al –... Lees verder

Achtergrond

Zo vindt u een geschikte opleiding

10-04-2014 Personeelsplanning kan niet zonder goed opleidingenbeleid. Maar een geschikte opleiding of training... Lees verder

Stappenplan voor effectief loopbaanbeleid

03-06-2013 Het doel van een veelzijdige loopbaan is brede en duurzame inzetbaarheid, maar ook met plezier... Lees verder

Minder meten, meer doen

03-06-2013 Meten is weten wordt vaak gezegd. Maar wie alleen competenties meet zonder daar verder echt iets... Lees verder

Medewerker is het slimst voor zijn 30ste

03-06-2013 Werkgevers die alleen jonge mensen aannemen, halen wel de slimste mensen uit de arbeidsmarkt. Maar... Lees verder

Blogs

Pleidooi tegen het functiewaarderingssysteem

shutterstock_medewerkers personeel strategie planning overleg 04-08-2015 Medewerkers van nu willen beoordeeld worden op hun individuele bijdrage. Daarvoor zijn nieuwe... Lees verder

Social Learning: hoe ver bent u?

shutterstock_social media hastagg 24-06-2015 Leren via sociale netwerken kan u helpen een lerende organisatie te bereiken. Daarin zijn een... Lees verder