Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Leiderschap

Nieuws

60 procent HR kijkt nog geen twee jaar vooruit

25-05-2017 Personeelsplanning is in Nederland niet erg ontwikkeld. Slechts 40 procent van de Nederlandse... Lees verder

6 misvattingen over zelfsturing

03-08-2016 Zoals met alle managementontwikkelingen bestaan ook over zelfsturing een hele hoop mythes. We... Lees verder

Vertrouwen in manager stijgt

22-03-2016 Mooi nieuws: het vertrouwen van medewerkers in hun leidinggevende neemt toe. Wat doen de managers... Lees verder

Een topteam smeden: zo doet u dat

02-09-2015 U zet graag gelijk gestemden bij elkaar in een team? Fout. Daarmee krijgt u geen topteam. Hoe... Lees verder

Leiderschap bepalen? Kijk niet naar functie

11-03-2015 Toekomstige leiders uit de personeelspool vissen, dat doet u niet meer op basis van functie of rol.... Lees verder

Van start: Nationaal onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid

02-02-2015 In onze optiek gaat duurzame inzetbaarheid vooral over langer, gezonder en anders werken. Een brede... Lees verder

Nederlandse werknemers: minder hiërarchisch leiderschap

20-01-2015 Als rapportcijfer krijgen leidinggevenden in ons land gemiddeld een 6,8. Daarbij verlangen... Lees verder

Waarom kiezen organisaties zo vaak de verkeerde manager?

26-03-2014 In 82 procent van de aanstellingen, kiest een organisatie de verkeerde persoon om de functie van... Lees verder

Mama is geen rolmodel

13-03-2014 Twee keer zo veel mannen als vrouwen ambiëren zo snel mogelijk een toppositie in het... Lees verder

‘Make talent, not war’

27-11-2013 Bedrijven moeten zich niet verliezen in de zogenaamde war for talent. Best-practicebedrijven zorgen... Lees verder

Achtergrond

Zeven handvatten voor het middenmanagement

03-06-2013 Het middenmanagement heeft de lastigste positie in een organisatie. Midenmanagers zitten altijd... Lees verder

Peoplemanagement belangrijk voor prestaties en tevredenheid medewerkers

03-06-2013 Medewerkers die zich in hun werk beter ondersteund voelen, leveren meer inzet en dragen daarmee bij... Lees verder

‘Leidinggevenden’ effectiever dan ‘managers’ door verschil in mensbeeld

03-06-2013 Leidinggevenden sturen vanuit een ander beeld van werknemers dan managers. Alhoewel zij meestal... Lees verder

Leiden nieuwe stijl = converseren

03-06-2013 De traditionele directieve stijl van leidinggeven werkt niet meer in de moderne wereld. Wat komt... Lees verder

Eigendunk leidinggevenden veroorzaakt wrijving

03-06-2013 Niet alleen in de top van bedrijven, maar ook in lagere echelons overschatten leidinggevenden... Lees verder

‘Echte leiders zijn schaars’

03-06-2013 Het vinden van de opvolger van een echte leider binnen een organisatie is moeilijk. Aan welke eisen... Lees verder

Blogs

Leiderschap: dit is hot in 2016

Women on top 09-06-2016 Leiderschap gaat niet langer over aansturen, beoordelen en oplossen. Waarover wel?Onlangs vond... Lees verder

Zo geeft u goede feedback

gouden-eieren-klein-e1398942688979 12-03-2015 Het lijkt zo'n simpel concept: leidinggevenden die hun medewerkers regelmatig van feedback... Lees verder

Whitepapers

Leiderschap heeft nieuwe visie nodig

04-11-2013 De wereld verandert, de mensen veranderen en hun gedrag verandert. Organisaties en hun leiderschap... Lees verder