Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Productiviteit

Nieuws

Jobroulatie jaagt innovatievermogen aan

09-08-2016 Wat drijft innovatie bij consultancybedrijven? En welke HR-tools zijn daarvoor nodig?Welke... Lees verder

Stappenplan: het nieuwe beoordelen doet u zo

14-07-2016 Het nieuwe beoordelen: dat doen medewerkers vooral zelf. Maar hoe geeft daar vorm aan in de... Lees verder

4 tips: trainen op bevlogenheid wérkt

27-06-2016 Het is bewezen: medewerkers trainen op bevlogenheid heeft effect. Hoe kan HR morgen al –... Lees verder

Eigen regie stimuleren: zo doet HR dat

23-06-2016 Werknemers moeten steeds meer eigen regie nemen in hun ontwikkeling. Je hoort het regelmatig. Maar... Lees verder

Inzet interim manager op financiële afdeling populair

12-04-2016 De directe beschikbaarheid en het vermogen snel met een nieuw takenpakket aan de slag te gaan en... Lees verder

Flex goedkoop? Dat valt vies tegen

10-03-2016 In krappe tijden wordt bespaard op personeelskosten door de inhuur van flexkrachten. Maar flex is... Lees verder

Harder werken voor minder geld?

30-12-2015 Werkgevers lieten hun medewerkers de afgelopen jaren harder werken voor minder salaris.U heeft... Lees verder

Air France: ‘productiviteit omhoog of salaris omlaag’

27-10-2015 Productiviteit omhoog of het salaris omlaag. Air France zet het eigen personeel voor het blok bij... Lees verder

Een topteam smeden: zo doet u dat

02-09-2015 U zet graag gelijk gestemden bij elkaar in een team? Fout. Daarmee krijgt u geen topteam. Hoe... Lees verder

‘Ziekteverzuim daalt door trainingen overgang’

18-08-2014 Het ziekteverzuim bij bedrijven kan flink afnemen door medewerkers te scholen in de klachten die... Lees verder

Achtergrond

Tijdregistratie met planning brengt rust en vertrouwen

08-09-2015 Tijdregistratie wordt nog te vaak gezien als een ouderwets middel om de werknemers te controleren.... Lees verder

Voor de rechter wegens te hoge werkdruk

14-07-2014 Werkdruk is een thema dat momenteel enorm in de schijnwerpers staat. Het komt met enige regelmaat... Lees verder

Blogs

Boven de 40? Werk niet meer dan 25 uur per week

Minder uren werken per week 26-04-2016 In een recente studie heeft de Universiteit van Melbournes Neuroscience Instituut uitgezocht... Lees verder

Checklist voor gelukkige medewerkers

vrijwilligerswerk personeel flex 14-01-2016 Goede voornemens, geluk: het past wel bij januari. Wat kunt u als werkgever doen om geluk te... Lees verder

Sturen op output: 7 tips

Resultaat- versus outputgericht beoordelen 02-09-2014 Een manager van een kenniswerker uit mijn netwerk kaartte onlangs een probleem aan dat hij had met... Lees verder

Waarom ik niet weet waarom Hans mijn organisatie verliet

SPP 28-07-2014 Hans weet precies waarom dit de laatste keer is dat hij de bocht naar de slagboom neemt. Terwijl... Lees verder

Voor de rechter wegens te hoge werkdruk

Werkdruk bij werknemers 14-07-2014 Werkdruk is een thema dat momenteel enorm in de schijnwerpers staat. Het komt met enige regelmaat... Lees verder