Nieuws

gouden-eieren-klein-e1398942688979

De Best Workplaces van 2015: dit zijn ze

De beste werkgevers van 2015 zijn Novo Nordisk, &samhoud Consultancy en Lean Consultancy Group.

De topwerkgevers volgens medewerkersonderzoeksbureau Great Place To Work zijn dinsdagavond bekend gemaakt. Van de 79 organisaties die mededen aan het onderzoek, behaalden 42 ook daadwerkelijk de lijst. Uiteindelijk deden er 120 organisaties mee, die samen zo’n 29.000 medewerkers vertegenwoordigen.
De vragenlijst waar het onderzoek op is gebaseerd bestaat uit de dimensies geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. Daarnaast wordt er een evaluatie van het werkgeverbeleid uitgevoerd. Opvallend is dat de Best Workplaces gestegen zijn op de mate van kameraadschap van medewerkers onderling en de Top 5 excelleert op het gebied van het betrekken van medewerkers bij beslissingen die betrekking op hun werk en werkomgeving. De winnaars zijn:

Novo Nordisk B.V.
Producent van farmaceutische producten met 117 medewerkers.
Winnaar in de categorie Large & Multinational Companies (meer dan 250 medewerkers of onderdeel uitmakend van internationaal traject).

Erik van Riet, directeur GPTW Nederland: ‘Novo Nordisk B.V. deed al enkele jaren mee met het onderzoek en heeft na een derde plek vorig jaar dit keer de toppositie weten te behalen. Hun missie ‘changing diabetes’ hebben zij in alle facetten van hun beleid doorgevoerd en wordt actief geleefd door hun medewerkers. Dit stimuleert trots en verbinding. Een terechte winnaar.’

SAS Nederland daalde in deze categorie na twee jaar van de toppositie naar de tweede plek. Kinderopvang organisatie Kindergarden stijgt van de achtste plek vorig jaar naar een derde plek in 2015.

Lees ook: 6 tips: zo wordt u een ‘beste’ werkgever

&samhoud Consultancy
Managementadviesbureau met 103 medewerkers.
Winnaar in de categorie Medium-Sized Enterprises (50 tot 250 medewerkers).

Erik van Riet, directeur GPTW Nederland: ‘Bij &samhoud Consultancy hebben ze een niet aflatende ambitie om tot de absolute top van werkgevers te behoren. Dat streven zij na door werkelijk op alle fronten van hun beleid te kijken hoe zij de gewenste cultuur kunnen versterken. Dat begint bij het werven van nieuwe mensen maar ook op het gebied van werk-privé balans springt &samhoud in het oog: zo zijn er veel programma’s om het evenwicht te bewaren in een organisatie waar mensen het uiterste van zichzelf geven. Het past nadrukkelijk in de visie van &samhoud om dan ook uitstekend voor hun mensen te zorgen.’

De tweede en derde plek zijn dit jaar ongewijzigd. ICM Opleidingen & trainingen behaalt de tweede plek, gevolgd door Incentro op de derde plek.

Lean Consultancy Group
Managementadviesbureau op het gebied van ‘levensgeluk’ met 35 medewerkers.
Winnaar in de categorie Small & Young Enterprises (20 tot 50 medewerkers).

Erik van Riet, directeur/consultant van Great Place To Work over Lean Consultancy Group:
‘Deze jonge organisatie helpt andere organisaties door gebruik te maken van de Lean filosofie. Geen wonder maar wel heel mooi dat ze ter inspiratie naar Japan afreizen, de bakermat van deze filosofie. Respect voor mensen is geen holle kreet bij Lean en daar hebben ze maar liefst een 50-jaren doel voor opgesteld. Lean weet wat zorgen voor medewerkers is: zo is er in lastige situaties voor medewerkers zelfs een thuiskok. Het is een organisatie met 45 mensen, maar ze hebben geen kantoor, en de partners zijn het voorbeeld van transparantie. Over het bouwen van een cultuur op basis van je kernwaarden, daar is bij Lean goed over nagedacht. Lean heeft processen in place om daarop voortdurend te verbeteren, en daarbij maakt zij gebruik van de inzet van alle medewerkers.’

Intermax Managed Hosting stijgt van plek 5 vorig jaar naar de tweede positie. Het PR Bureau daalt een plek naar de derde positie.

Criteria voor goed werkgeverschap

Volgens Great Place To Work, dat medewerkersonderzoek uitvoert en organisaties adviseert op het gebied van goed werkgeverschap, onderscheiden deze organisaties zich op het gebied van goed werkgeverschap. Organisaties die als beste werkgevers worden betiteld door Great Place To Work voldoen aan de volgende criteria: de organisaties moeten een bijzonder beleid laten zien dat ervoor zorgt dat er vertrouwen is in het management, medewerkers trots zijn op wat ze doen en plezier hebben met hun collega’s. De plaats op de lijst wordt bepaald door de score op het medewerkersperceptieonderzoek (twee derde) en door de evaluatie van het werkgeversbeleid (één derde). Organisaties moeten minstens 70 van de 100 procent halen om in de lijst opgenomen te worden.

Bekijk hier de volledige lijst van Beste Werkgevers 2015.

TIP: Lees wat de Nederlandse regelgeving verstaat onder goed werkgeverschap op PW De Gids Vakbase.