Verdieping

De drie blunders in het personeelsdossier

Zeker in tijden dat het financieel niet voor de wind gaat, is het noodzakelijk dat het ontslag van medewerkers niet nodeloos ingewikkeld of duur wordt. Maar werkgevers zijn vaak slecht voorbereid. De drie grootste blunders

1) De grootste blunder is natuurlijk wel om helemaal geen personeelsdossier bij te houden. Uit onderzoek van Ipsos Synovate in opdracht van DAS onder vijfhonderd MKB-ondernemers, blijkt dat ruim een kwart (27%) van de MKB-ers geen personeelsdossier bijhoudt.  De grote MKB-bedrijven (50 tot 200 medewerkers) houden wel bijna allemaal (99%) een personeelsdossier bij. 18 procent van de MKB-ers met weinig personeel (5 tot 10 werknemers) beschouwt het bijhouden van personeelsdossiers als een administratieve last.

2) Het schort ook nog wel eens aan de volledigheid. Zo blijkt een derde van de ondernemers in het MKB geen verzuimcijfers bij te houden in het personeelsdossier. Bijna een kwart (22%) neemt waarschuwingen niet op in het dossier. 15 procent registreert wijzigingen van functie, salaris of andere arbeidsvoorwaarden niet. 14 procent bewaart geen verslagen van functioneringsgesprekken. En dan is er ook nog de hardnekkige 2 procent die de arbeidsovereenkomst of andere formele documenten als de kopie van het legitimatiebewijs, de loonbelastingverklaring of de werkvergunning niet terug kan vinden in het personeelsdossier.

3) Wanneer het tot een ontslag komt, heeft vier op de tien bedrijven nauwelijks een idee welke kosten daarmee gemoeid zijn. 20 procent van de bedrijven weet niet hoe een ontslagprocedure in zijn werk gaat en wat de juiste volgorde is. 34 procent gokt maximaal twintigduizend euro kwijt te zijn aan het ontslag van een medewerker met een salaris van ongeveer tweeduizend euro. Als het economisch slechter gaat en er moeten mensen weg, zegt slechts 20 procent van de gevraagde ondernemers dat het afspiegelingsbeginsel zal worden toegepast. 58 procent wil dit moment aangrijpen om af te komen van slecht functionerende medewerkers en 10 procent zet het liefst het eerst de langdurig zieke op straat.
Bron: pwdegids.nl