Talentmanagement

gouden eieren klein

De HR-trends en -ontwikkelingen in 2015

Alle nieuwe wet- en regelgeving is in 2015 van grote invloed op de werkzaamheden van HR en op de werkvloer. Maar door de waan van de dag vergeten we soms even pas op de plaats te maken en naar de samenhang van de onderdelen te kijken. Een overview helpt om ontwikkelingen te structureren en de toekomst niet uit het oog te verliezen. Handen uit de mouwen is prima, maar niet met oogkleppen op.

De HR-thema’s die in 2015 binnen de publieke sector centraal staan
Dwarsverbanden 3 decentralisaties (de Participatiewet, WMO en Jeugdzorg)
Het komt neer op het feit dat onze verzorgingsstaat niet wordt afgebouwd, maar wordt omgebouwd, stelt Monica Driessen, redacteur bij Driessen HRM. ‘We moeten met elkaar meer komen tot een inclusieve samenleving, oftewel de insluiting van achtergestelde groepen in de samenleving op basis van gelijkwaardige rechten en plichten. Dit moet zich ook door vertalen in HR-beleid van organisaties, omdat de factor werk hierin heel belangrijk is.’

Flexibilisering van de arbeidsmarkt
Tijden veranderen en organisaties moeten hierop inspelen en in staat zijn zich aan te passen aan hun omgeving. Driessen: ‘Dit vraagt om flexibiliteit. Bovendien verandert de visie op arbeid aanzienlijk en daarmee de arbeidsrelatie eromheen. Werkgevers in Nederland zien steeds meer de voordelen van tijdelijke arbeid voor het inspelen op behoeftes op korte termijn.’

Lees ook over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) en wat deze voor u betekent.

Strategische personeelsplanning
Alle genoemde ontwikkelingen vragen dringend om een strategische aanpak om ook op lange termijn aan de personele behoeften te kunnen voldoen. ‘Zoals veel HR-thema’s, is ook strategische personeelsplanning nauw verbonden met andere HR-onderwerpen,’ aldus Driessen. ‘Zoals met duurzame inzetbaarheid – het wordt immers steeds belangrijker dat we met z’n allen op korte én op lange termijn inzetbaar zijn en blijven – en met talent management, want hoe moeten organisaties hun talenten vasthouden en hoe komen de talenten in de toekomst binnen. Maar ook met levensfasebewust personeelsbeleid – in verschillende fasen van het leven en een loopbaan krijgen medewerkers immers te maken met verschillende omstandigheden, wensen en behoeften – en met mobiliteit. We spreken tegenwoordig eerder van life time employability dan van life time employment.’

e-HRM
Steeds meer publieke organisaties ervaren de voordelen van de verdere digitalisering van een aantal HR-activiteiten. Veel HRM’ers zien e-HRM dan ook als kans en niet als bedreiging.

Employer branding
Naar verwachting trekt de arbeidsmarkt de komende jaren aan, waardoor de beeldvorming over de organisatie een grotere rol gaat spelen. Driessen: ‘Een positief imago is van belang, dus het is goed dat HRM’ers zich er nu alvast bewust van zijn dat zij de organisatie kunnen helpen om zich positief te onderscheiden.’

Op PW de Gids leest u meer over employer branding.