Uitstroom

Werkeloosheid blijft dalen

De juiste man of vrouw op de juiste plek?

Leidinggevenden uiten regelmatig de wens de juiste man of vrouw op de juiste plaats te hebben. Begrijpelijk! Dat is wat iedereen wil. Mensen die goed op hun plek zitten, presteren immers beter, zijn betrokken, werken met plezier en leveren prestaties en resultaten die hun omgeving ook als zodanig herkent en ervaart.

Echter, die juiste man of vrouw op de juiste plek is geen vaststaand, statisch gegeven. Bedrijfsculturen veranderen, klanten vragen andere zaken en de definitie van ‘goed werk leveren’ verandert. Veel medewerkers en teams moeten vandaag de dag andere zaken laten zien en leveren dan bijvoorbeeld twee à drie jaar geleden.

Zo wordt van accountants niet alleen verlangd dat ze verstand van cijfers hebben, maar ook dat ze kunnen adviseren, moeten artsen niet alleen hun kennis inzetten maar ook goed communiceren met de patiënt, en moeten uitkeringsverstrekkers niet alleen checken of er recht op uitkering bestaat, maar de werkzoekende ook activeren en stimuleren.

De juiste persoon op de juiste plek
Maar hoe weet je dat? Het mooiste zou zijn als niet alleen de HRM’er, of de leidinggevende kritische vragen stelt bij de match tussen medewerker en plek, maar dat ook de desbetreffende medewerker dit regelmatig kritisch checkt. 
Dit veronderstelt wel enige zelfreflectie en bewustzijn ten aanzien van het eigen functioneren. De belangrijkste vraag hierbij is: ben ik (nog) de juiste persoon voor deze plek? Kom ik, met mijn persoonlijke drijfveren en kwaliteiten, goed uit de verf op deze plek en kan ik gemakkelijk leveren wat er van mij verwacht en gevraagd wordt?

Spannende vragen
Veel mensen ervaren veranderingen in hun functie of takenpakket al snel als bedreigend of onwenselijk, en steken vervolgens veel energie in hun weerstand op de veranderingen. 
Daardoor blijft er minder energie en ruimte over om open te staan voor de veranderingen en mee te groeien met de functie.

En ja, soms is de verandering te groot. Dan sluiten de nieuwe verwachtingen of nieuwe gewenste werkwijze niet meer aan bij de persoonlijke drijfveren en competenties van de huidige medewerker(s). Dan is het belangrijk dit openlijk te benoemen met elkaar, om vervolgens te inventariseren wat mogelijke oplossingen kunnen zijn. Te denken valt aan het solliciteren op een andere (interne) functie, maar ook outplacementtrajecten of loopbaanbegeleiding gericht op het zoeken en vinden van ander werk.

Uiteraard niet leuk voor de betreffende medewerker(s), maar van de juiste man of vrouw op de juiste plek wordt echt iedereen gelukkiger. Zeker op de langere termijn.

Op PW de Gids Vakbase leest u meer over outplacement.

Sonja Scholts is eigenaar van Scholts Changing, coaching – loopbaanbegeleiding – training – mediation