Uncategorized

SPP

‘De voorzichtigheid op de arbeidsmarkt is eraf’

De weer opgebloeide economie zorgt dit jaar in Nederland voor een grote omslag op de arbeidsmarkt. Met meer vacatures, oplopende personeelstekorten en meer kritische kandidaten.

Werkgevers moeten in veel sectoren weer zorgen dat zij aantrekkelijk zijn voor kandidaten, want de mobiliteitstrein gaat weer rijden,’ zegt Rob Vermaak, Managing Director Benelux van recruitmentorganisatie Robert Walters. ‘De remmen zijn los, de voorzichtigheid is eraf.’

Wat verandert er op de arbeidsmarkt?

‘Sinds het aantrekken van de economie werd in 2015 en 2016 – anders dan in het verleden – in het algemeen nog heel lang voorzichtig gereageerd. Organisaties breidden mondjesmaat uit en professionals bleven ‘honkvast’. Alsof het te mooi was om waar te zijn. Nu de groei blijft aanhouden, wordt de voorzichtigheid losgelaten.’

Wat betekent dit voor de arbeidsmarkt in 2017?

‘Het Centraal Planbureau rekent dit jaar op economische groei van 2,1 procent, net als in 2016. Wij zagen dat organisaties in 2016 weer voorzichtig gingen uitbreiden. Met de toenemende mobiliteit en het loslaten van de voorzichtigheid verwachten wij dat het aantrekken van de arbeidsmarkt in 2017 verder intensiveert. Wij verwachten een stijging van het aantal vacatures op alle niveaus: bij vaste banen, interim- en uitzendfuncties en zowel op management-, operationeel als uitvoerend niveau.’

Waar liggen de specifieke behoeften?

‘Doordat ook senior professionals weer vaker van baan wisselen, ontstaat daar meer dynamiek en verwachten wij weer salarisstijgingen. Op de middenniveaus zien we een grote behoefte aan jonge talenten, die toe zijn aan hun ‘tweede stap’. Dit is een gevolg van de economische crisis, waardoor de afgelopen jaren weinig starters zijn ingestroomd. Daardoor zijn er nu tekorten.’

Hoe moeten werkgevers omgaan met de veranderende arbeidsmarkt?

‘De arbeidsmarkt wordt nu in steeds meer sectoren weer kandidaat-gedreven. Werkgevers moeten daarop anticiperen met een goed, snel en transparant wervingsproces. Daarnaast moeten zij uiteraard zorgen dat ze aantrekkelijk zijn en blijven. Hoogopgeleide kandidaten zijn zeer ambitieus. Zij verwachten dat ook van hun werkgever. Jonge professionals zoeken vooral ontwikkelmogelijkheden, carrièrekansen, verbinding met collega’s en ze willen trots zijn op hun werk. Ze willen wel ervaring opdoen bij meerdere organisaties, maar ze zijn ook loyaal. In die zin zijn ze “serieel monogaam”.’

Top 10 moeilijk te vervullen vacatures

Op nummer 1 van deze top 10 moeilijk te vervullen vacatures staan technici. Ook financials staan in deze top 10. Rob Vermaak ziet vooral een behoefte aan een combinatie van deze twee beroepen.

Tip! Lees op PW de Gids de gehele top 10 moeilijk in te vullen functies.

‘Door digitalisering in de financiële wereld zien we een grote behoefte aan startende finance professionals die verstand hebben van IT. HBO- en academisch geschoolde financials hebben zelfs hun eerste contract vaak al getekend voordat ze hun diploma hebben opgehaald. Ook zien we in deze sector een verschuiving in de vraag van uitvoerende naar meedenkende professionals. Er is veel behoefte aan financials die transparante processen kunnen opzetten en de organisatie strategisch kunnen adviseren. Striktere wetgeving zorgt bovendien voor extra focus op compliance en risk. Daardoor is er extra vraag naar specialisten op dit gebied, zowel binnen finance, banking als de juridische sector.’