Talentmanagement

feedback

Doelstellingengesprek: voert u het?

De functionerings-, beoordelings- of voortgangsgesprekken zijn zeer gangbaar in de gesprekscyclus. Maar hoe zit het met het doelstellingengesprek?

De meeste medewerkers maken in hun persoonlijke ontwikkeling gebruik van functioneringsgesprekken, opleidingen en beoordelingsgesprekken. Weinig medewerkers (17 procent) voeren echter met hun leidinggevende een doelstellingengesprek. HR-managers bevestigen dit beeld: 23 procent van de HR-managers geeft aan dat een doelstellingengesprek onderdeel uitmaakt van de HR-cyclus.
Dat blijkt uit de jaarlijkse HR Benchmark 2014-2015 van HR-cloudleverancier Raet, uitgevoerd door TNS Nipo. Het onderzoeksbureau ondervroeg voor het onderzoek over talent management 1168 medewerkers, 314 HRM’ers en 91 bestuursleden.
Doelstellingengesprekken zijn bij uitstek geschikt om medewerkers te betrekken bij de koers van de organisatie en de wijze waarop deze matcht met de ambities en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Hier is nog winst te behalen voor veel werkgevers.

Medewerker kritisch op gesprekscyclus

Wat betreft ontwikkeling zijn medewerkers het meest tevreden over de bijdrage van opleidingen en trainingen. 73 procent van de medewerkers ervaart hier de toegevoegde waarde van. Over voortgangs-, functionerings- en beoordelingsgesprekken (>PW De Gids Vakbase) zijn medewerkers kritischer; minder dan de helft van de medewerkers is hier positief over. De kwaliteit van de gesprekkencyclus is kennelijk nog sterk voor verbetering vatbaar.

Lees ook: 3 tips: verbeter het beoordelingssysteem 

Gesprekscyclus verdwijnt in papieren dossier

Het rapporteren van de gesprekscyclus gebeurt vaak nog redelijk ‘ouderwets’: 39 procent van de functionerings- of voortgangsgesprekken die managers in het kader van talent management voeren met hun medewerkers, worden gewoon in een Exel-sheet of Word-document gedocumenteerd. Slechts 1 op de vijf gesprekken wordt opgeslagen in een e-HRM-systeem. Het onderzoek naar talent management laat zien dat 29 procent van de gespreksrapportages zelfs nog als papieren formulier in het personeelsdossier belandt.
Slechts een op de vijf (22 procent) werkgevers maakt inmiddels gebruik van e-HRM bij de uitvoering van talentmanagement, waarbij managers en medewerkers de gegevens zelf invoeren. 32 procent van deze gesprekken wordt geregistreerd in een centraal HR-systeem. Slechts 2 procent heeft een talentmanagementsysteem waarin de ontwikkeling van het personeel wordt vastgelegd. Een even groot aantal gebruikt registreert de gesprekken via een mobiele app. Voor persoonlijke ontwikkelingsgesprekken en beoordelingsgesprekken lopen cijfers elkaar niet ver mis.

Lees alle resultaten van het onderzoek en download de whitepaper Onderzoek Talentmanagement 2014-2015; van inzicht naar actie.