Nieuws

Employability

Employability zeer belangrijk voor HR-professional

67 Procent van de HR-professionals heeft de inzetbaarheid van de medewerkers (employability) hoog op de prioriteitenlijst staan. Stuurt u ook op uw personeelsplanning?

Dit bleek uit het jaarlijkse Nationaal Onderzoek Over Personeelsplanning van PW|De Gids namens het Platform Over Personeelsplanning. Hierbij werd doorgevraagd naar de factoren die HR-professionals in ons land belangrijk vinden op het gebied van personeelsplanning. 530 Respondenten namen deel aan het onderzoek.

Employability voor alles
Op de vraag ‘Welke factoren vindt u van belang voor strategische personeelsplanning?’ gaf 67 procent van de HR-professionals aan employability – de inzetbaarheid van het personeel – met stip op één op de prioriteitenlijst te hebben staan. En ook de vergrijzing (52 procent) en krapte op de arbeidsmarkt (46 procent) werden veelvuldig genoemd.

Middenmotors waren wettelijke regels als langer doorwerken (38 procent), globalisering/ veranderende markten en technologische ontwikkelingen (beide 30 procent) en diversiteit (28 procent). De crisis blijkt met 15 procent niet de grootste aandacht van de HR-professional te hebben. Eveneens een interessant gegeven.

Belangrijke vraagstukken
Een van de respondenten was van mening dat door als HR-professional te zorgen dat medewerkers employable blijven – ook als die ouder zijn dan 60 jaar – en de trends, technologische ontwikkelingen en veranderende markten te volgen, je daarop kunt sturen.

Het andere aandachtspunt, de vergrijzing, behoort volgens de respondenten tot een van de onzekere factoren in de toekomst van de arbeidsmarkt. ‘Vergrijzing is een belangrijk issue: vanaf 2015-2016 stromen er veel medewerkers uit. En met hen veel ervaring en kennis. Vervanging van deze mensen en overdracht van kennis zijn daarom belangrijke vraagstukken.’ Het is dus zaak hier beleid op te maken.

Op PW de Gids Vakbase leest u meer over de relatie tussen employability en vergrijzing.