Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
0
  
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Congres


Het belang van vitale, energieke en zelfbewuste medewerkers is doorgedrongen bij organisaties uit diverse branches.
Veel organisaties ontwikkelen hier een actief beleid op, zoeken naar draagvlak en succes. Een proces vol uitdagingen!

Leren van tegenslagen, oplossingen en successen
Is uw organisatie toe aan de volgende stap als het gaat om duurzame inzetbaarheid of
bent u op zoek naar inspirerende cases die een voorbeeld zijn voor het DI-beleid binnen uw organisatie?

Kom dan naar de Inspiratiemiddag van het platform Over Duurzame Inzetbaarheid:

 • Leer in middag van de successen, maar zeker ook van de tegenslagen,
  van organisaties die duurzame inzetbaarheid al hebben omgezet in een succesvol beleid
 • Krijg zicht op (recente) wetenschappelijke inzichten rond
  vitaliteit, bevlogenheid, werkvermogen en energiebronnen.
 • Ontdek hoe u medewerkers uit alle generaties en levensfasen zelf actief aan de slag laat gaan met
  hun inzetbaarheid met als resultaat het behouden van passie en energie en een hogere productiviteit.
 • Deel ervaringen en visies met vakgenoten ena experts van organisaties in o.a.
  de zorg, onderwijs en overheid en netwerk.

Laat u inspireren door de succescases van:

1.Koninklijke Auris Groep (sector Zorg & Onderwijs)
Werken aan bevlogenheid
Jessica van Wingerden, HR-directeur

2. Rijkswaterstaat (sector Overheid)
Sterk in je werk! In elke levensfase
Patricia van wezel, senior HR-adviseur

3.Connexxion (sector Dienstverlening)
Sturen op gezondheid
Gabri van Eekhout, manager Gezondheid & Arbo, Connexxion

 

0