Recruitment, Werving & Selectie

Rose Carson / Shutterstock.com

Facebook steeds populairder in werving

Het werven van nieuwe medewerkers via sociale media is in trek. Maar niet voor iedere vacature geschikt.

Bedrijven zoeken hun nieuwe medewerkers steeds vaker via sociale media als Facebook en LinkedIn. Vorig jaar zette zo’n 20 procent van de werkgevers hun open posities op sociale media, twee jaar eerder was dat nog 10 procent. Zo laat een nieuwe UWV-enquête zien, waarvoor 4700 Nederlandse werkgevers werden ondervraagd over hun wervingsgedrag.

Sociale media als wervingskanalen worden vooral ingezet door bedrijven in de sectoren communicatie & informatie en de horeca. Ook bij het werven van hoger opgeleid personeel worden sociale media veel ingezet. Uit eerder onderzoek bleek overigens dat werkzoekenden sociale media vooral gebruiken als oriëntatiekanaal in de zoektocht naar een baan. Voor het daadwerkelijk solliciteren worden sociale media nog weinig gebruikt.

Voor kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals ouderen en ongeschoolden, blijken relaties en open sollicitaties een goede toegangspoort tot werk. De krantenadvertentie verliest verder terrein. Slechts voor negen procent van de vervulde vacatures wordt het als wervingskanaal gebruikt.

TIP: Weten hoe u social media inzet voor opleiding en werving? Bestel het boek HR & Social Media van Diana Russo en Inge Beckers.

Mismatch is goed te voelen

Bij het invullen van vacatures wordt de mismatch op de arbeidsmarkt steeds voelbaarder. Bijna een kwart van de bedrijven geeft in de enquête aan moeite te ondervinden om vacatures in te vullen. In 2011 was dit nog ongeveer een vijfde. Werkgevers noemen het gebrek aan gekwalificeerde kandidaten als voornaamste oorzaak. Toch stellen ze hun eisen vrijwel niet bij. Ook doen ze weinig aan om- of bijscholing om kandidaten geschikt te maken voor een functie. De mismatch neemt daardoor alleen maar toe.

Met name bedrijven in de ICT-sector melden knelpunten in de personeelsvoorziening. 48 procent van de vacatures voor ICT-personeel was moeilijk vervulbaar, voor technisch personeel is dit 41 procent. Ook het aantal moeilijk vervulbare vacatures voor commercieel personeel is hoger dan gemiddeld. Naast een gebrek aan kandidaten wordt het ontbreken van specifieke vakkennis en specifieke werkervaring relatief vaak genoemd door werkgevers.

Driekwart maalt niet om 50-plusser

De kansen van oudere werklozen zijn nog steeds ongunstig. De enquête ging daarom ook in op de vraag hoe werkgevers staan tegenover het werven en in dienst houden van werknemers van 50-plussers. Van de ondervraagde bedrijven geeft 36 procent aan het afgelopen jaar een 50-plusser te hebben aangenomen. Een derde van de bedrijven treft extra maatregelen om oudere werknemers aan te nemen. Bij bedrijven die al 50-plussers in dienst hebben is deze bereidheid groter. Driekwart van de bedrijven geeft aan geen maatregelen te nemen om 50-plussers in dienst te houden.