Nieuws

UItzendkrachten

Flexwerker ziet eigen toegevoegde waarde niet

De belangrijkste reden dat werknemers flexibel werken niet echt aantrekkelijk vinden, is dat ze denken weinig aan de organisatie te kunnen toevoegen als ze er tijdelijk zitten.

Dat blijkt uit onderzoek van detacheerder Brunel onder 1140 werknemers. Werknemers die flexibel werken wel zien zitten, noemen zelf vooral het opdoen van verschillende ervaringen, ontwikkelingsmogelijkheden en variatie in het werk als aantrekkelijke factoren, maar C.V. building blijkt een belangrijke ‘verborgen’ factor. Men noemt het zelf niet het vaakst, maar deze factor maakt een verschil of een werknemer daadwerkelijk gaat werken op flexibele basis of niet.

Of het cv-builden ook in het voordeel van de organisatie is, valt volgens experts overigens te betwijfelen. In een interview met OR Informatie zegt Paul de Beer, bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen op de Henri Polak leerstoel aan de Universiteit van Amsterdam, dat een kenniseconomie haar concurrentiepositie maar in zeer beperkte mate ontleent aan geavanceerde technologie. Vroeger of later is dat voor iedereen beschikbaar. Maar de manier waarop je je personeel inzet, en de wijze waarop de medewerkers zich voor jou inzetten, bepaalt volgens De Beer of een organisatie de toekomst aankan. “Dan is het belangrijk dat mensen een duurzame band hebben met het bedrijf en niet voortdurend met hun hoofd bij de volgende baan en de volgende opdrachtgever zijn.”