Teamsamenstelling

innovatie organisatie stijging ballon performance

Flexwerkers zijn niet meer weg te denken

85 procent van de ondernemingen maakt gebruik van intermediairs als uitzendbureaus en detacheerders, of besteedt werk volledig uit. 43 procent schakelt bovendien regelmatig tot vaak een zzp’er in.

Desondanks lijken vakbonden en politiek  alles in het werk te stellen om alle werkenden in een vast dienstverband te dwingen. Reden voor branchevereniging NBBU om onder 3500 leden van werkgeversvereniging AWVN, waaronder met name verantwoordelijken voor HR, HR-adviseurs en een aantal algemeen directeuren, een onderzoek te laten verrichten naar de waarde van flexibele inzet voor ondernemingen.

Specialistische kennis

Uitzendkrachten lossen vooral fluctuaties en onzekerheid over toekomstige arbeidsvolumes op, met name in productie-, logistiek- en administratief werk. Zzp’ers en gedetacheerden dragen benodigde specialistische kennis aan of verrichten ondersteunende taken in ICT, HR, management en marketing.

Stijging werkdruk

76 procent van de voor dit onderzoek geïnterviewde bedrijven vreest voor een stijging van de werkdruk als inzet van externe flexibele arbeid onmogelijk zou zijn. 33 procent is bang voor meer ziekteverzuim, 43 procent ziet zijn kosten toenemen, 24 procent vreest in te boeten aan kwaliteit, 19 procent ziet dat ook met zijn innovatieve kracht gebeuren. Tot slot overweegt 18 procent in deze situatie zijn bedrijfsactiviteiten naar het buitenland te verplaatsen.

Bepaalde tijdcontracten

Als flexibele inzet onmogelijk zou worden, zou dat onder meer betekenen dat ondernemingen vaker met bepaalde tijdcontracten werken, een eigen flexpool opzetten of werknemers uitwisselen met andere organisaties. De huidige wet- en regelgeving vormt de grootste belemmering om flexibele arbeid in te zetten.

Aanpassing daarvan – onder andere vervanging van de Wet DBA wordt genoemd – noemen de respondenten dan ook een randvoorwaarde voor een positieve bijdrage van flexibele arbeid.

Werkaanbod is onvoorspelbaar

Inzet van externe, flexibele arbeid is noodzakelijk vanwege de onvoorspelbaarheid in werkaanbod, voor opvang van ziekte en voor de (tijdelijke) behoefte aan benodigde specialistische kennis. Een grote meerderheid van de respondenten ervaart beperkingen bij de inzet van externe flexibele arbeid, met name door de wet- en regelgeving.