Scenarioplanning

Gemeenten plannen slecht

Veel gemeenten zijn nog niet begonnen met de strategische personeelsplanning, met name omdat het gezien alle onzekerheden op het moment lastig is om echt de strategische opgave van een gemeente voor de komende jaren te benoemen.

Dat schrijft Binnenlands Bestuur. Gemeenten worstelen volgens het artikel bijna allemaal met de vraag of ze de juiste mensen in dienst hebben met het oog op de (toekomstige) opgaven. Binnenlands Bestuur baseert het artikel op kwalitatief onderzoek van JS Consultancy onder twaalf gemeentesecretarissen.

Om ondanks de onzekerheden toch het werk nu en in de toekomst aan te kunnen, zoeken gemeenten naar regionale samenwerkingsmogelijkheden, zegt Martine Peper, senior organisatieadviseur HR en Ontwikkeling bij JS Consultancy. ‘Gekoppeld aan de mate van onzekerheid met betrekking tot alles wat er op hun afkomt (bezuinigingen, nieuwe taken op het gebied van jeugd, zorg en werk en herindelingen) is een terugkerende oproep: leer medewerkers om te gaan met verandering en onzekerheid.’

Gemeenten zijn niet de enigen die door onzekerheid personeelsplanning op de lange baan schuiven. Uit het Nationaal Onderzoek Over Personeelsplanning blijkt dat slechts in de helft van de lange termijn plannen van organisaties iets staat over personeel.