Nieuws

Blijf in beweging

Riskant voor de doorstroom! Een lage ‘learning agility’

Een gebrek aan learning agility bij medewerkers is riskant voor de mobiliteit binnen de organisatie. Maar wat is ‘learning agility’ precies? En hoe kan HR dit verhogen?

Een kwart van uw medewerkers loopt in de toekomst gevaar. Een op de vier Nederlandse werknemers mist namelijk de juiste competenties en kennis voor zijn of haar baan. Dat berekende onderzoeksinstituut TNO begin dit jaar.

“Deze medewerkers lopen dus achter de feiten aan”, zegt Peter Dona, docent HRM bij Avans+ en organisatieadviseur op het gebied van duurzame inzetbaarheid. “Anders gezegd: ze hebben een gebrek aan ‘learning agility’.” Dat komt vaak door een te lange functieverblijfsduur: medewerkers houden hun kennis en competenties niet bij en roesten vast. En dan loopt de duurzame inzetbaarheid gevaar. Dona legt uit hoe dat zit.

Wat is learning agility precies?

“Werkgevers vertalen het plat gezegd vaak naar: ‘Is mijn werknemer wel veranderbereid genoeg?’, maar het is veel meer dan dat. Samengevat betekent learning agility dat een medewerker wendbaar en veerkrachtig is. Dat hij of zij het vermogen heeft om nieuwe ervaringen om te zetten in effectief gedrag. Iemand durft nieuwe uitdagingen aan, kan op uitdagingen reageren en is in staat om feedback te geven en te ontvangen.”

In de literatuur over learning agility worden een vijftal gedragsgebieden beschreven: Change agility, Mental agility, People agility, Results agility en Self awareness. Deze gedragsgebieden zijn ook voor werkgevers erg belangrijk. Medewerkers die een grotere veranderbereidheid hebben, een betere mentale weerbaarheid hebben en in staat zijn om zelfbewust te handelen, zijn een pré in de snel veranderende vraag van organisaties.

Zelfbewustheid (de factor ‘Self awareness’) is daarbij heel belangrijk. Hiermee wordt bedoeld in welke mate iemand kan reflecteren op zijn eigen ontwikkeling. Is de werknemer wel geschikt voor zijn werk en zo nee, wat moet hij of zij zichzelf dan nog aanleren?”

Lees ook: Hoe flexibel moeten medewerkers zijn? (>PW De Gids)

Wat bepaalt de learning agility van een medewerker?

“Deels zit dit natuurlijk in iemands persoonlijkheid. Maar of een medewerker over genoeg learning agility beschikt, hangt ook sterk samen met de functieverblijfsduur. Hoe langer je dezelfde taak doet, des te groter de kans dat je vastroest. In feite ben je dan je fitheid op de arbeidsmarkt aan het verliezen.

In de wetenschap zien we dan ook steeds meer de oproep om de functieverblijfsduur te beperken. Er wordt aangegeven dat deze in zijn algemeenheid niet langer dan zeven tot acht jaar zou moeten zijn. In ons land is de gemiddelde functieverblijfsduur elf jaar, blijkt uit onderzoek van TNO.

Een deel van wat werkgevers bij hun werknemers ervaren als ‘veranderweerstand’, wordt veroorzaakt door dit ‘vastroesten’ in de huidige functie, de té lange functieverblijfsduur. Het wordt steeds moeilijker om nieuwe kennis op te pakken en deze goed toe te passen.”

Hoe kan HR de learning agility van medewerkers helpen vergroten?

“Er zijn verschillende scans op de markt die de learning agility in kaart brengen. Dit zijn methodieken die bijvoorbeeld de eerder genoemde vijf gebieden van learning agility kunnen vaststellen. Zo’n scan laat bijvoorbeeld zien op welke gebieden een medewerker een verhoogde kans heeft om stress te ontwikkelen en brengt in kaart hoe weerbaar iemand is tegenover zijn omgeving.

Voor HR kan dit betekenen dat ze HR-instrumenten moet aanpassen. Ik zie vaak dat de resultaten uit zo’n scan niet zozeer gaan over het versterken van de vakinhoud. Het gaat er vooral om dat medewerkers veerkrachtiger en mentaal weerbaarder dienen te worden. Helaas is dit voor veel HRM’ers onontgonnen gebied.

Een andere rol die HR kan spelen is het aangaan van netwerken met andere organisaties. Het matchen van elkaars medewerkers kan leiden tot het sneller verkrijgen van de juiste medewerkers. Voor nu maar zeker ook voor de toekomst. De Ace+ netwerken zijn hier een mooi voorbeeld van. Binnen deze onafhankelijke regionale netwerken wisselen medewerkers en HRM’ers kennis en vacatures uit op het gebied van arbeidsmobiliteit en duurzame inzetbaarheid.”

TIP: Hoe kan HR helpen die learning agility te vergroten? Lees het volledige artikel op Overduurzameinzetbaarheid.nl

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Avans+.