Nieuws

Personeelsplanning en ontslag

Griep meest voorkomende reden voor verzuim

Griep of verkoudheid is bij alle leeftijdsgroepen verreweg de meest genoemde reden voor verzuim. Het ziekteverzuim van oudere werknemers zonder langdurige aandoening is vrijwel even hoog als dat van jongeren.

Doordat ouderen vaker met een dergelijke aandoening te maken hebben, ligt het verzuim onder deze groep gemiddeld genomen hoger dan onder jongeren. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag.

Hart- en vaatziekten
De langdurige aandoeningen van oudere werknemers hebben vaker te maken met rug-, nek- en gewrichtsklachten en met hart- en vaatziekten dan bij jongeren het geval is. Het gemiddelde verzuim als gevolg van deze klachten ligt hoger dan bij aandoeningen zoals astma en migraine, die vaker voorkomen onder jongeren met een langdurige aandoening.

Hoe ouder, hoe vaker ziek
Ziekteverzuim loopt op met de leeftijd. Onder 15- tot 25-jarigen bedraagt het ziekteverzuim 2,3 procent, onder 25- tot 35-jarigen is dit 3,4 procent. 55- tot 65-jarigen verzuimen met 5,8 procent het meest.

In 2013 lag het ziekteverzuimpercentage op 4 procent. Dit houdt in dat werknemers van elke honderd werkdagen er gemiddeld vier misten vanwege ziekte.

Op PW de Gids Vakbase leest u alles over vermijdbaar en niet-vermijdbaar verzuim.