Nieuws

Toename uitzendwerk

Groei vacatures houdt aan

Het aantal openstaande vacatures is met 4000 meer dan een kwartaal eerder in het tweede kwartaal iets toegenomen. Hiermee steeg het aantal vacatures voor het vierde achtereenvolgende kwartaal. In totaal stonden er eind juni 108.000 vacatures open.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral handel en zakelijke dienstverlening zorgen voor extra vraag naar arbeid. De commerciële dienstverlening droeg het meest bij aan de toename. Zo leidden de toegenomen bestedingen in de detailhandel tot meer vacatures. Bij de zakelijke dienstverlening waren het vooral de uitzendbureaus die meer eigen personeel zochten. Bij de overige bedrijfstakken veranderde het aantal vacatures niet of nauwelijks.

Toename dynamiek arbeidsmarkt
In totaal ontstonden in het tweede kwartaal 185.000 nieuwe vacatures, 23.000 meer dan een jaar eerder. Het aantal vacatures dat werd vervuld, kwam ten opzichte van een jaar geleden 15.000 hoger uit op 177.000 vacatures. Volgens het CBS wijst dit op een grotere dynamiek op de arbeidsmarkt.

Een stijging van het aantal vacatures leidt echter niet tot een onmiddellijke daling van de werkloosheid. Voor sommige vacatures kan het namelijk lastig zijn op korte termijn een geschikte kandidaat te vinden. Ook kan het werven en selecteren van een nieuwe werknemer de nodige doorlooptijd hebben.

In de zakelijke dienstverlening waren er 14.000 banen meer dan een jaar eerder, vooral bij de uitzendbureaus. Een stijgende inzet van uitzendkrachten vormt doorgaans de eerste fase in het herstel van de werkgelegenheid. Pas in een latere fase nemen bedrijven zelf weer meer mensen in dienst, aldus het CBS.

Op PW de Gids Vakbase leest u welke factoren de arbeidsmarkt beïnvloeden.