Productiviteit

Verzuim en personeelsplanning

Helft van verzuim is langdurig

Bijna de helft van het verzuimpercentage in organisaties wordt veroorzaakt door langdurig verzuim (6-52 weken). Daarbij blijkt het verzuimpercentage in de sectoren Overheid en Zorg hoger te liggen dan het Nederlands gemiddelde.

Bovendien komt naar voren dat organisaties (in deze sectoren) die zijn aangesloten bij een grote arbodiens, meer langdurig verzuim hebben dan organisaties die aangesloten zijn bij kleinere arbodiensten of samenwerken met ZZP’ers (al dan niet via een netwerkorganisatie).

Dit is de uitkomst van de Nederlandse VerzuimEnquête (NVE), uitgevoerd op initiatief van organisatieadviesbureau Falke & Verbaan. In totaal namen 129 organisaties deel aan de NVE.

Grote versus kleine arbodiensten
Bij organisaties aangesloten bij grote arbodiensten is een lager percentage nulverzuim zichtbaar. Dit wil zeggen dat er binnen dergelijke organisaties een groter gedeelte van de medewerkers jaarlijks verzuimt dan bij organisaties die aangesloten zijn bij kleinere arbodiensten.

Dit wijst op een ‘verzuimcultuur’, waarbij het voor de meerderheid van de medewerkers geaccepteerd is om jaarlijks één (of meerdere) keren te verzuimen.

Eigen regie
Organisaties die eigen regie voeren met inzet van zelfstandige professionals kennen een lagere verzuimfrequentie en een hoger percentage nulverzuim. Bij gedeeltelijke uitbesteding aan een gecertificeerde arbodienstverlener is er sprake van een langere verzuimduur.

Tot slot is gekeken naar de verhouding tussen kosten en eigen regie. Hier kwam uit naar voren dat het verzuimpercentage en de prijs per medewerker lager zijn bij het voeren van eigen regie.

Op PW de Gids Vakbase leest u hoe u de aard en ernst van verzuim beoordeelt.