Recruitment, Werving & Selectie

shutterstock_deal hand verkoop

Hoe erg discrimineert u bij sollicitatie?

U wilt het misschien niet, maar HR neemt nog steeds het liefst jongere Nederlanders in dienst. Maar hulp is in zicht.

‘Oudere werknemers en werknemers met een migrantenachtergrond worden twee keer minder vaak uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek dan autochtone Nederlanders onder de 35 jaar’, zo laat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten na nieuw onderzoek.

Een speciaal team van de Inspectie SZW controleert of werkgevers genoeg doen tegen discriminatie. Minister Lodewijk Asscher laat dit najaar opnieuw onderzoeken in hoeveel cao’s afspraken worden gemaakt om het euvel te voorkomen. Begin september begint het kabinet een campagne tegen discriminatie met onder meer spotjes en een website.

Het kabinet gaat door met het nadrukkelijk betrekken van werkgevers en werknemers bij de strijd tegen discriminatie op de werkvloer. Om werkloze ouderen aan een baan te helpen is ook al 100 miljoen euro uitgetrokken.