Nieuws

HRM

Hoe meet u employability met HR Analytics?

Inzicht hebben in de inzetbaarheid van medewerkers is cruciaal bij organisatieveranderingen. Welke aspecten van die employability zijn te meten, en welke niet?

Als uw organisatie voor een verandering staat, heeft HR natuurlijk het liefst dat het personeel in staat is om mee te bewegen. Zowel de administratieve medewerkers als uw senior managers op IT. HRM’ers vonden de inzetbaarheid van hun medewerkers niet voor niets prioriteit nummer 1 in het onderzoek over Personeelsplanning 2014. Maar die organisatieveranderingen kunnen lastig zijn als u geen zicht heeft op welke medewerkers daarin meekunnen, en welke niet.

TIP: Lees wanneer u een employability scan uit kan voeren op PW De Gids Vakbase.

Arbeidsmarktonderzoeksbureau Intelligence Group koppelt eigen onderzoeksgegevens over arbeidsmarktkansen aan personeelsgegevens van organisaties. Zo krijgt HR inzicht in wat de inzetbaarheid van medewerkers is binnen de organisatie, maar ook wat de kansen buiten de organisatie zijn. Het arbeidsmarktbureau, dat hiervoor samenwerkt met HR-softwarebedrijf Purple HRM, is hiermee wereldwijd de enige in zijn soort. Wat zijn de mogelijkheden voor HR om employability te meten? En ook: wat kan er niet? Directeur Geert-Jan Waasdorp zet de (on)mogelijkheden op een rij.

Wel te meten:

Arbeidsmarktkans van medewerkers
Doordat de onderzoeksgegevens over de arbeidsmarkt worden gekoppeld aan personeelsgegevens van de organisatie, kan een werkgever zicht krijgen op de arbeidsmarktkansen van het personeel. Maar ook van hele teams of vestigingen. En dat levert bijvoorbeeld inzicht op: welke vestigingen staan sterk, en bij welke vestigingen moet er meer worden geïnvesteerd in het personeel?

Knelpunten in het personeelsbestand
Arbeidsmarktkansen van het personeel geeft ook inzicht in welke regio de kans op verloop van talent het grootst is. Denk aan een team IT’ers in Friesland en in Amsterdam. Overal zijn IT’ers relatief gewild. Maar in Friesland is de kans op verloop kleiner dan in Amsterdam, omdat er minder concurrentie is. Daarmee kan HR rekening mee houden in het retentiebeleid.

De waarde van een medewerker in een sociaal plan
In de onderhandelingen met de vakbonden over het sociaal plan kunnen werkgevers uitrekenen wat het gunstigste scenario is, en wat per medewerker een realistisch pakket is. ‘Vaak krijgen medewerker namelijk allemaal hetzelfde pakket mee, maar niet iedereen heeft gelijke kansen op de arbeidsmarkt’, zegt Waasdorp.
‘Als u bijvoorbeeld alle medewerkers gemiddeld tien maanden meegeeft, dan kan het best zijn dat een bepaalde functiegroep gemiddeld binnen zes maanden een baan heeft gevonden. Dan zijn die tien maanden dus niet nodig.’

Niet te meten:

Vervangingskosten van een medewerker
Vraag een gemiddelde HRM’er wat de vervangingskosten en vervangingstijd van een medewerker is, en hij zal je met nattevingerwerk best een schatting kunnen geven wat hij kwijt is aan een vervangende medewerker en een sollicitatieprocedure. Zeker naarmate de functie makkelijker te vervangen is. ‘Maar bijna geen enkele werkgever heeft daar harde data over, en als die er al zijn, zit dat verstopt in allerlei systemen. Niemand gebruikt het en ontsluit het’, zegt Waasdorp.

Opbrengst van een werknemer
Hetzelfde verhaal geldt voor de vraag: hoeveel is een medewerker waard? Hoeveel levert iemand nou precies op in mate van dienstverlening, bijdrage aan de organisatiedoelstellingen en winstgevendheid? Waasdorp: ‘Dit soort dingen hebben werkgevers vaak nog niet in kaart. Behalve voor salesfuncties, die hangen vaak nauw samen met allerlei targets en bedragen. Voor functies waar het draait om kwaliteit van de dienstverlening, is die waarde vaak moeilijk uit te drukken.’

Salarisbenchmark met ‘de markt’
Ook hier draait het weer om informatie die niet beschikbaar is. Alleen draait het niet om personeelsgegevens van een specifieke organisatie, maar grote salarisonderzoeken naar bepaalde branches die nog niet te ontsluiten zijn, zegt Waasdorp.

Lees meer over het inzetbaar houden van uw personeel op het platform Overduurzameinzetbaarheid.nl