Uitstroom

Participatiewet leidt tot verdringing op de arbeidsmarkt

Hoogste rechter zet streep door ‘tijdelijk vast contract’

Door een sluiproute voor werkgevers om hun personeel oneindig tijdelijke contracten te kunnen aanbieden heeft De Hoge Raad een streep gezet. Het hoogste rechtsorgaan in Nederland vernietigde een eerdere uitspraak daarover van het gerechtshof in Den Bosch.

Het betreft een zaak over een werkgever die de regel probeerde te omzeilen die bepaalt op drie tijdelijke arbeidscontracten een vaste aanstelling moet volgen. Dit deed hij door zijn werknemer op voorhand een vast contract met een speciale overeenkomst te laten tekenen, waardoor in feite opnieuw sprake was van tijdelijke aanstelling. Het hof ging hier in 2013 nog in mee, de Hoge Raad nu dus niet.

Schijnconstructie doorgeprikt
Maurice Limmen, voorzitter van vakcentrale CNV, reageerde verheugd. Volgens hem heeft de Hoge Raad vrijdag een eenvoudig toe te passen schijnconstructie doorgeprikt. Limmen maakte zich vooraf zorgen, omdat een groen licht van het rechtsorgaan waarschijnlijk ervoor had gezorgd dat meer werkgevers deze ‘sluiproute naar oneindige flex’ zouden gaan toepassen.

Ketenbepaling
Per 1 juli wordt de zogenoemde ketenbepaling verder verscherpt. Deze regelt wanneer tijdelijke contracten overgaan in een vast contract. Vanaf de zomer moet een werknemer een vast contract krijgen na maximaal twee jaar aan elkaar opvolgende tijdelijke contracten. Ook mogen er niet meer dan drie losse tijdelijke contracten achtereen worden afgesloten.

Op PW de Gids Vakbase leest u meer over de wet gelijke behandeling voor tijdelijke werknemers.