Blog

Stimuleren leefstijlverbetering

Houd ook de oudere werknemer binnen boord: 5 stappen

In de huidige HR-praktijk ligt de nadruk van het soort werknemers dat onze bedrijven en organisaties verlangen op de Generatie Y. Hoe haal je hen binnen? Hoe zorg je ervoor dat ze zich op hun plek voelen in jouw organisatie? En hoe zorg je ervoor dat ze blijven?

Maar hoe zit het met de oudere collega’s? Ook zij bevolken onze burelen nog volop de komende jaren. Sterker, voordat de vergrijzing ervoor heeft gezorgd dat de gemiddelde leeftijd van werknemers flink daalt, zal er eerst een periode met steeds meer oudere collega’s aanbreken.

Lees hoe u ouderen die al gebruik kunnen maken van een flexibel pensioen toch een paar dagen per week voor uw bedrijf kunt behouden.

Zelfkennis en gemotiveerd blijven
Oudere medewerkers onderscheiden zich op een aantal gebieden van jongere collega’s. Kennis en begrip van wat oudere medewerkers beweegt helpt ons om goede (HR)managers te zijn. Ook zelfkennis helpt om – als oudere medewerker – gemotiveerd te blijven. 
Oudere medewerkers vormen natuurlijk geen homogene groep.

Bovendien vinden oudere medewerkers veelal dezelfde zaken van belang als hun jongere collega’s, zoals respect, een eerlijke beloning, opleiding, feedback, erkenning, teamwork et cetera. Het is een misverstand dat ouderen aan dit soort zaken minder behoefte zouden hebben. Vaak worden ze “ontzien” en “hoeven” ze niet meer mee te doen aan de jaarlijkse feedbackrondes en trainingen. Maar zo worden ouderen alleen maar buiten spel gezet.

Natuurlijk zijn er wel universele verschillen met jongere werknemers, op het vlak van het cognitief vermogen, lichamelijke gezondheid en motivatie:

1. Oudere medewerkers leren anders dan jongere collega’s. Ze leren meer concreet en aansluitend op hetgeen ze al weten. Jongere collega’s denken abstracter.
2. Oudere medewerkers kunnen zich beter uitdrukken
3. Oudere medewerkers verzuimen minder vaak, maar als ze eenmaal verzuimen dan wel vaak langer
4. Met de leeftijd gaat de lichamelijke gezondheid achteruit. Het gaat om bijvoorbeeld horen, zien en de conditie. De achteruitgang is beperkt en er zijn hele gezonde oudere medewerkers.
5. Verdieping en zingeving worden belangrijker naarmate je ouder wordt. Vaak ontstaat de wens om kennis en ervaring over te dragen.

Wat betekent dit voor de (HR)Management-praktijk? 5 stappen:
1. Praat open over werkaanpassingen om lichamelijke achteruitgang op te vangen. Het gaat vaak om kleine zaken en een taboe op het onderwerp is het enige probleem. Een goede werkplekinrichting of een koptelefoon om te telefoneren zijn vaak al genoeg.
2. Gezondheidsbevordering is belangrijk. Ook hier gaat het om eenvoudige dagdagelijkse veranderingen, zoals trappen lopen en water drinken.
3. Laat niet na trainingen te geven. Deze verdienen bovendien een andere inrichting omdat oudere medewerkers anders leren dan jongere. Praktischer en meer concreet, aansluitend bij wat ze al weten, is het devies.
4. Functioneringsgesprekken zijn belangrijk. Functies veranderen en organisaties ook. Misschien wil de oudere medewerker zelf wel een verschuiving in zijn verantwoordelijkheid. Afstemming en feedback hierover blijven nodig. Oudere medewerkers staan niet stil en blijven ook niet eeuwig hetzelfde doen.
5. Tot slot kunnen oudere medewerkers goed worden begeleid in de keuzes die zij moeten maken of de motivatie die zij zoeken, door een coach. Individuele begeleiding doet recht aan het unieke levenspad dat is afgelegd, de nieuwe leerstrategieën die aangeleerd moeten worden en de veranderende rol/plek die mensen in hun omgeving krijgen.

Drs. Patricia de Wit MSc. is coach via Patricia de Wit Coaching. Meer weten over de gemotiveerde oudere medewerker? Lees deze whitepaper.