Blog

Rolf Baarda

Laat je geen minderwaardigheidscomplex aanpraten!

‘Kunt u al sturen op cijfers?’ vraagt Marjan Bleeker zich af. Vincent Peters mag in haar blog opmerken dat kennis van HR-Analytics tot nu toe een onderschoven kindje is. “Het risico bestaat”, weet hij, “dat het gat tussen de behoefte van het bedrijfsleven en wat een opleiding biedt steeds gapender wordt. Een afgestuurde HR-professional kan nog zo’n kanjer zijn, zonder kennis van HR-Analytics loopt hij het risico steeds minder toe te kunnen voegen aan de bedrijfsstrategie van een organisatie.”

Heeft Peters het hier over jou?

Wees dan gerust. Er bestaat ook nog zoiets al HR Metrics. En gelukkig, HR Metrics en HR Analytics verschillen fundamenteel van elkaar. HR Metrics zijn de gebruikelijke kengetallen. Die hebben een signaalfunctie. En niet meer dan dat. HR Metrics is informatie die de feitelijke werkelijkheid beschrijft en daaruit opvallende, beleidsrelevante zaken destilleert.

Een flinke stap verder gaat HR Analytics. Zij signaleert niet alleen, zij doet ook onderzoek naar oorzaken. De waarom-vraag zogezegd. Dat is een wetenschappelijke onderzoekstechniek die gebruikmaakt van statistiek en verklarende modellen.

Met andere woorden: HR Metrics onderwijs je aan hogescholen waar studenten worden opgeleid voor operationele personeelstaken, zoals het verzamelen van relevante informatie en signaleren van relevante beleidsissues. HR Analytics is voorbehouden aan studenten die academisch onderwijs volgen, omdat het een wetenschappelijke onderzoekstechniek betreft.

Gelet op de huidige stand van zaken doen veel P&O’ers er verstandig aan zich eerst – en wellicht uitsluitend – te richten op HR Metrics. In minder omvangrijke organisaties is dat immers goed genoeg. Heb je rijtje basis kengetallen gewoon goed op orde. Loop vervolgens naar die ene manager toe en vraag hem waarom het ziekteverzuim op zijn afdeling de pan uitrijst. En vraag aan zijn collega waarom bij hem jonge medewerkers zo snel weer voor een andere werkgever kiezen.

Kortom, laat je niet gek maken door alles wat over HR Analytics wordt beweerd. Als jouw primair proces de operatie is, als je je managers hebt beloofd vooral hun personele akkevietjes op te lossen, als dat jouw business partnership is, doe je met HR Metrics al een hele goede job!

Rolf Baarda, belonen, ontwerpen, waarderen

Bekijk de nieuwe website: bureaubaarda.nl

Deze blog is eerder gepubliceerd op hrbase.nl