Nieuws

Big Data

HR niet bekend met Big Data

60 Procent van de HR-deskundigen blijkt geen gebruik te maken van de mogelijkheden van Big Data. In een kwart van de gevallen werd als reden hiervoor een gebrek aan kennis genoemd.

Uit het Nationaal Onderzoek over Personeelsplanning van PW|De Gids blijkt dus dat veel van de HR-professionals niet bekend zijn met het begrip Big Data. 32 Procent gaf bovendien aan niet te beschikken over de benodigde technische middelen.

Wat zijn dat, Big Data?
De term Big Data leverde dus de nodige problemen op. Hiermee wordt gedoeld op de enorme hoeveelheden data die met de digitalisering van de maatschappij en social media worden gegenereerd. Binnen organisaties gaat het dan om data als de vaardigheden en inzetbaarheid van medewerkers, waardoor HR bijvoorbeeld effectiever kan plannen.

Maar meer dan een omschrijving van omvang, zouden Big Data kunnen worden gezien als een ontwikkeling met enerzijds de computertechnologie: de steeds meer geavanceerde hard- en software waarmee meer een meer data kunnen worden verzameld, bewerkt en bewaard, en anderzijds de statistiek waarmee betekenis kan worden gegeven aan een verzameling losse data.

Benchmarken van kosten
Van de respondenten die wel bekend waren met Big Data noteerde 3,1 procent deze te gebruiken om een objectief beloningsbeleid op te zetten. 8,7 Procent doet dit om de opleidingsbehoefte van de organisatie in kaart te brengen, 14 procent om de wervingsbehoefte van de organisatie te voorspellen en 18,3 procent om het verzuim in kaart te brengen. Het merendeel koos echter voor de optie anders (55,9 procent) en noemde daarbij onder meer het in kaart brengen van mobiliteitsvraagstukken en van competenties en effectiviteit, en het benchmarken van onder meer kosten, verzuim en omvang.

Investeren in e-HRM
Sander Kars, Content Marketeer bij Raet, vindt dat het belang van Big Data niet moet worden onderschat. ‘E-HRM zorgt niet alleen voor grote kostenbesparingen, maar draagt ook bij aan de informatievoorziening in de organisatie. Uit het laatste HR Benchmark onderzoek van Raet blijkt bovendien dat bijna 20 procent van de respondenten aangeeft te investeren in e-HRM om over betere informatie te beschikken. Het creëren van deze Big Data met behulp van e-HRM zorgt voor hogere effectiviteit en meer rendement, onder andere in het planningsproces. Organisaties die meer data hebben over de skills en inzetbaarheid van medewerkers kunnen hierdoor effectiever plannen, waardoor er een betere balans ontstaat tussen de inkomsten en uitgaven.’ Hier is dus nog veel winst te behalen.

Op PW de Gids Vakbase leest u meer over meetbare duurzame inzetbaarheid.