Nieuws

shutterstock_tablet mobiel computer online

HR past inhuurbeleid aan op zzp’er

De meerderheid van de HR-afdelingen heeft geen one-size-fits-all inhuurbeleid voor zzp’ers na de Wet DBA. Maatwerk is de norm.

De Wet DBA deed precies een half jaar geleden zijn intrede. 60 procent van de HR-afdelingen heeft ondertussen zijn inhuurbeleid voor zzp’ers gewijzigd. Slechts 1 op de 10 werkt nog op dezelfde manier als voor het stelsel van modelovereenkomsten. De rest werkt nog aan een nieuw beleid.

Dat blijkt uit het Feedbackrapport Wet DBA van bemiddelaar HeadFirst en zelfstandigenplatform ZP Zaken. Voor het onderzoek ondervroegen de partijen in september 2000 zzp’ers en opdrachtgevers.

Inhuur zzp’er is maatwerk

Van de opdrachtgevers die een gewijzigd beleid hebben, hanteert 56 procent geen generiek beleid, zij bepalen dit per zzp’er. Opdrachtgevers die wel een generiek beleid hanteren sturen aan op alternatieve constructies (33 procent), zoals inhuren via een intermediair of payrolling, of bieden de zzp’er een (tijdelijk) dienstverband aan.

1 op 10 stopt met zzp’ers

Een gedeelte van de opdrachtgevers (11 procent) heeft zelfs de beslissing genomen geen enkele opdracht met zzp’ers te verlengen. De Wet DBA zorgt nu bij veel opdrachtgevers voor veel onzekerheid, dat de samenwerking met zelfstandigen in sommige gevallen nu zelfs lam legt.

Staatssecretaris Wiebes beloofde in oktober dat hij voor Kerstmis meer duidelijkheid zal geven over de toetsingsgronden van de wet. Bovendien zei hij dat wanneer partijen geen duidelijkheid hadden over de modelovereenkomst, er geen boetes werden opgelegd. Maar volgens Maarten Post, directeur van ZZP Nederland, betekent Wiebes’ uitspraak niets voor opdrachtgevers omdat zij geen vertrouwen hebben in de Belastingdienst.

Lees ook: ‘Wiebes is regie kwijt over Wet DBA’

Flex-constructie populair alternatief

In het onderzoek is ook aan zzp’ers gevraagd naar de opties die zij aangeboden krijgen van opdrachtgevers als zij niet meer rechtstreeks of niet meer op zelfstandigen-basis zaken met hen willen doen. Meer dan de helft van de zzp’ers is door de opdrachtgever gevraagd om via een payroll- of uitzendconstructie te werken. Zo’n 32 procent van de zzp’ers krijgt het verzoek te werken via een bemiddelaar of intermediair.

Geen dienstverband? Geen opdracht

De optie om (tijdelijk) in dienst te komen bij de opdrachtgever wordt ook veel aangeboden: 30 procent. Werken vanuit een BV (11 procent), of meer specifiek een declarabele uren BV (13 procent), worden ook als opties gezien. Opvallend vaak behoort ook het beëindigen van de opdracht tot de mogelijkheden als niet aan één van de alternatieve constructies voldaan wordt (40 procent).

Kwart zzp’ers overweegt te stoppen

Onduidelijkheid omtrent de wet zorgt bij opdrachtgevers voor drastische keuzes, zo blijkt onder andere uit de reactie van een inkoper bij een opdrachtgever in de financiële sector: ‘Door onduidelijkheid omtrent de hiërarchische verhoudingen in deze wetgeving durven wij geen zelfstandigen meer in te zetten.’

Dit brengt ook zp’ers aan het twijfelen over hun zelfstandigenbestaan. Waar bij de eerste meting van het onderzoek van HeadFirst en ZP Zaken – vlak voor het ingaan van de wet – nog 12 procent overwoog te stoppen, is dat percentage bij de tweede meting (eind september) al verdubbeld naar 25 procent. ZP Zaken en HeadFirst horen ook geluiden van zzp’ers die uitwijken naar Duitsland, om de modelovereenkomsten te omzeilen.

‘Hoogopgeleide zzp’er is dupe van Wet DBA’

De twee partijen dringen er bij verschillende politieke partijen op aan om te komen tot een meer gedifferentieerde kijk op zelfstandigen, bijvoorbeeld op basis van het uurtarief. ‘Hoogopgeleide kenniswerkers met een gemiddeld uurtarief van €80,- à €90,- zijn niet over één kam te scheren met schijnzelfstandigen die men met deze wet wil beschermen. Maar de kenniswerkers ondervinden nu wel veel last van de wet’, zegt Mike Korenvaar, Financieel directeur bij HeadFirst.

TIP: Op de hoogte blijven over alle ontwikkelingen rondom de Wet DBA? Kom naar de cursusdag Risicoloos contracteren van een zzp’er op 1 juni.