Nieuws

instroom doorstroom uitstroom

HR schept weer nieuwe banen

Goed nieuws! HR gaat weer nieuwe functies scheppen. Maar daar schuilt een gevaar in: medewerkers gaan ook weer andere werkgevers verkennen.

De uitzendbranche liet het al een tijdje zien, maar nu blijkt het ook uit onderzoek: HR haalt weer vers bloed naar binnen. Tot deze conclusie kwam arbeidsbemiddelaar Robert Half, toen zij 200 HR-managers ondervroeg over de voornaamste redenen waarom medewerkers van baan wisselen.
Extra banen zijn natuurlijk goed nieuws, maar deze extra ruimte op de arbeidsmarkt zorgt er tegelijkertijd voor dat medewerkers meer mogelijkheden om andere werkgevers te verkennen. Met als gevolg dat het vrijwillig personeelsverloop kan stijgen en personeelsretentie voor bedrijven des te belangrijker wordt. Dat laten ook de onderzoeksresultaten zien: 63 procent van de HRM’ers geeft aan zich zorgen te maken dat toptalenten in 2015 het bedrijf verlaat.
Talent management wordt door dit soort ontwikkelingen steeds belangrijker. Maar ook al ziet HR de noodzaak er wel van in, de eigen praktijk is nog verre van fantastisch. Zo geeft de gemiddelde HR-manager het eigen talent management in de organisatie gemiddeld een mager zesje, zo bleek eerder uit onderzoek van Raet.

TIP: Wat vinden jonge talenten belangrijk in hun werk? Lees het op PW De Gids Vakbase. 

Loopbaanstap voornaamste vertrekreden

Er zijn verschillende redenen waarom medewerkers ervoor kiezen van baan te wisselen. Uit het onderzoek van Robert Half blijkt dat volgens 33 procent van de HR-managers carrièrevooruitgang de belangrijkste reden is dat medewerkers besluiten over te stappen naar een andere werkgever. Op de tweede plaats staat een betere balans tussen werk- en privéleven (29 procent), gevolgd door een uitgebreider beloningspakket (17 procent) en een betere geografische locatie (17 procent).

8 tips om toptalenten te binden

Bijna twee derde (63 procent) van de Nederlandse HR-managers is bezorgd in 2015 hun toptalenten te verliezen aan een ander bedrijf. Bedrijven zetten zich daarom steeds meer in om talent binnen de organisatie te behouden.
Medewerkers aan het bedrijf binden is echter niet altijd gemakkelijk, zegt Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland. ‘Er is simpelweg geen standaardbenadering waarmee een organisatie alle medewerkers aan zich kan binden. Bij het behouden van personeel is het belangrijk om als organisatie vooral flexibel te zijn en rekening te houden met de individuele wensen van medewerkers. Wat een prioriteit is voor de ene medewerker, is dat niet per se voor de ander.’ De arbeidsbemiddelaar geeft acht tips om talenten aan uw organisatie te binden:

1. Communiceer open en duidelijk met uw medewerkers over wat hun verwachtingen, zorgen en wensen zijn.
2. Onderschat het belang van erkenning en waardering niet.
3. Bied incentives aan topperformers na afronding van een succesvol project of aan het einde van een succesvol jaar waarin ze hun doelen bereikt hebben.
4. Geef voldoende aandacht aan carrièreplanning van uw medewerkers.
5. Promoot uw ‘employer brand’ door regelmatig en consistent de missie, visie en waarden van het bedrijf te communiceren en te linken aan de bedrijfsactiviteiten of aan de manier waarop er in het bedrijf gewerkt wordt.
6. Vraag feedback aan medewerkers die al langer in dienst zijn over hun drijfveren en redenen die hen mogelijk aanzetten het bedrijf ooit te verlaten, zodat u hier op kunt anticiperen.
7. Organiseer gestructureerde exitgesprekken zodat u kunt voorkomen dat andere medewerkers om dezelfde redenen hun ontslag indienen.
8. Bied een competitief en gepersonaliseerd salarispakket aan waarbij u ook voldoende aandacht geeft aan secundaire arbeidsvoorwaarden.

Lees ook: Zo voert u een exitgesprek