Nieuws

Flexwerker

HR wil flex geen vast contract bieden

Hoewel de Wet Werk en Zekerheid flexkrachten meer baanzekerheid moet bieden, verwacht slechts een op de twaalf HR-professionals (8 procent) meer medewerkers een vast contract aan te bieden.

Bovendien verwacht een op de drie HRM’ers (36 procent) door de wijzigingen in de WWZ meer verloop in de flexibele schil. Hiermee lijkt de wet zijn doel voorbij te schieten. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek ‘HR-Trends 2014-2015’ van HR- en salarisdienstverlener ADP Nederland, organisatieadviesbureau Berenschot en Performa Uitgeverij onder ruim 700 Nederlandse HR-professionals.

Een op de acht HR-professionals denkt zelfs dat vaste contracten sneller worden beëindigd. ‘De Wet heeft daarmee een tegenstrijdig effect, zegt Dik van Leeuwerden, Manager Kenniscentrum Wet- en regelgeving bij ADP.

TIP: Lees alle wijzigingen van de Wet Werk en Zekerheid op PW De Gids Vakbase.

Geen strategische personeelsplanning voor flex

Hoewel bedrijven verwachten dat het personeelsverloop onder flexibele arbeidskrachten toeneemt, zegt ruim vier op de tien HR-professionals (42 procent) geen strategische beleid te hebben dat gericht is op de inzet van flexibele arbeidskrachten.

Hierbij gaat het om richtlijnen die betrekking hebben op het selecteren, opleiden en ontwikkelen van personeel. Maar ook evaluatie- en exitgesprekken en het structureel onderhouden van contacten zijn activiteiten die hiertoe behoren. Ook dit is niet in lijn met de plannen van het kabinet, dat met de wijzigingen werkgevers juist wil uitdagen om te investeren in werk-naar-werktrajecten.

HR laat Participatiewet liggen

Ook de implementatie van de Participatiewet (>PW De Gids Vakbase) binnen organisaties blijft achter. De helft van de Nederlandse bedrijven (51 procent) heeft nog geen maatregelen getroffen om extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Een vijfde hiervan streeft wel ernaar om deze banen te creëren.

Bijna een derde van de organisaties is niet van plan om stappen te ondernemen voor arbeidsbeperkten. Dit ondanks de afspraken die werkgevers met de overheid hebben gemaakt in het sociaal akkoord en een dreigend quotum als daar niet aan wordt voldaan. Ruim een derde van de Nederlandse bedrijven (36 procent) kent al een aantal banen voor mensen met een arbeidsbeperking. De overheid en de collectieve sector lopen hierin voorop.

TIP: Blijf op de hoogte rond ontwikkelingen in de HR-wetgeving en kom naar de HR-wetgeving actualiteitendag op 9 oktober.