Recruitment, Werving & Selectie

Voorkom werkloosheid

Iedereen moet korter werken

De vakbonden willen dat de werkloosheid binnen een paar jaar is gehalveerd. In hun plan vragen de vakcentrales FNV, CNV en VCP om extra maatregelen van het kabinet om echte banen te creëren.

Herverdeling werk
De extra kosten kunnen worden betaald door een belasting op grote vermogens in te voeren, een hogere vennootschapsbelasting en een speciale belasting op fossiele hulpbronnen, zo staat te lezen in het plan.

Verder willen de bonden dat het werk wordt herverdeeld. “Als iedereen een dag korter gaat werken komen veel mensen aan een baan.” Bovendien is deze moderne arbeidstijdverkorting een goed middel om meer mensen aan de slag te krijgen.”

Jongeren aan de slag
Volgens de vakbonden moeten vooral jongeren aan het werk. Zo moeten er banenplannen komen voor het onderwijs en een tijdelijke banenpool voor de jeugdzorg. “De huidige aanpak van de jeugdwerkloosheid is volstrekt onvoldoende. In april vorig jaar was de jeugdwerkloosheid 16 procent en een jaar later is nog steeds hetzelfde percentage jongeren werkloos.”

Deze groep moet dan ook meer kansen krijgen, zo schrijven de bonden. “Bedrijven moeten jongeren in dienst nemen op de plek van mensen die met pensioen gaan.” Transferbanen worden die genoemd. Een halfjaar voordat iemand met pensioen gaat gaan de jongeren alvast aan de slag, zodat ze de kennis kunnen meenemen van de oudere werknemer en daarna dus diens baan kunnen overnemen.

Verder zijn de bonden van mening dat de verhoging van de AOW-leeftijd niet mag doorgaan.

Op PW de Gids Vakbase leest u hoe de werknemer kan voorkomen dat hij werkloos wordt.