Nieuws

shutterstock_duurzame inzetbaarheid energie vitaal

Inzetbaarheidshype zorgt niet voor meer scholing

Ook al is duurzame inzetbaarheid hot, investeren in opleiding van medewerkers was de afgelopen jaren geen prioriteit van werkgevers.

Hoe staat het bij u met de investering in opleiding van medewerkers? Waarschijnlijk heeft dat de afgelopen jaren op een laag pitje gestaan. Het ontwikkelen van personeel en investeringen in arbeidsvoorwaarden waren geen prioriteiten voor werkgevers, dat bevestigt een tweejaarlijks rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de vraag naar arbeid, dat woensdag verscheen.
Hierbij moet gezegd worden dat de cijfers reiken tot 2013/2014. Dit jaar is de opleiding (>PW De Gids) en ontwikkeling van medewerkers weer hoog op de HR-agenda komen te staan door de aantrekkende economie, maar ook door de komst van de WWZ en de ‘scholingsplicht’ via de transitievergoeding.

Weinig scholing ondanks inzetbaarheidshype
In een periode van tien jaar is de aandacht voor arbeidsomstandigheden duidelijk afgenomen (van 85 procent naar 78 procent), stellen de onderzoekers. Zo nemen investeringen van werkgevers in scholing niet toe, ondanks de maatschappelijke aandacht voor duurzame inzetbaarheid. Het aandeel bedrijven met werknemers dat een cursus of opleiding volgde, blijft stabiel op 70 tot 80 procent.
Het SCP wijst de economische crisis als mogelijke verklaring aan voor het lagere animo om te investeringen in personeel. Die crisis komt duidelijk terug in de cijfers: in 2013 geeft bijna de helft van de bedrijven (47 procent) aan dat de omzet is afgenomen, in 2011 was dit 40 procent. In 2013 waren ook meer bedrijven bezig met inkrimping van het personeelsbestand dan in 2011.

Aantal flexcontracten verdubbeld
Maar ook de toegenomen flexibilisering van arbeid en de komst van de Wet werk en zekerheid (WWZ) spelen waarschijnlijk een rol. Terwijl in de jaren negentig van de vorige eeuw 30 procent van de bedrijven tijdelijke contracten inzette, was dat in 2013 verdubbeld (63 procent). ‘Door tijdelijke contracten hebben werkgevers waarschijnlijk minder prikkels om te investeren in personeel. De cijfers laten ook duidelijk zien dat werkgevers meer investeren in vaste krachten: vaste werknemers volgen vaker een cursus of opleiding dan tijdelijk personeel’, zeggen de onderzoekers. Nu kunnen werkgevers sommige opleidingskosten ook onderbrengen onder de transitievergoeding. Lees hier welke opleidingskosten dat zijn.

Werk-naar-werktraject blijft achter
Juist in een tijd waarin het hard nodig is, blijken van werk-naar-werk-activiteiten voor werkgevers moeilijk te realiseren geweest, blijkt uit de onderzoeksgegevens. Het aantal bedrijven dat met ontslag bedreigd personeel naar ander werk begeleidt, is in vijf jaar tijd afgenomen van 35 procent naar 27 procent. Tegelijkertijd stijgt het aantal bedrijven dat bezig is met inkrimping van het personeelsbestand. (ANP/Redactie)