Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Dossiers Resultaten 1 t/m 10 van 149

Optimisten schudden arbeidsmarkt wakker

15-04-2014De wereld ligt weer aan de voeten van hoger opgeleiden. Tenminste dat denken ze zelf. En met dat optimisme brengen ze beweging in de arbeidsmarkt.Het aantal vacatures voor hogeropgeleiden steeg... >Lees verder

Werkgever tobt over vergrijzing

31-03-201483 procent van de Nederlandse werkgevers denkt dat in 2020 het aantal medewerkers boven de 60 jaar zal zijn gestegen. Dat blijkt uit Europees onderzoek onder 480 werkgevers.Er is bovendien een... >Lees verder

Aannemers vrezen druk op personeelsbestand

19-03-2014Gemeenten dwingen aannemers hun eigen personeel te ontslaan en in plaats daarvan werklozen aan te nemen. Hierdoor ontstaat een steeds grotere werklozencarrousel.Dat schrijft de... >Lees verder

Werkgever haalt weer meer flexwerkers binnen

18-03-2014De magere jaren lijken voorbij te zijn voor de uitzendbranche. Zowel de omzet van de uitzendbureaus als de werkgelegenheid voor uitzendkrachten steeg in februari met 4 procent.Dat meldde de... >Lees verder

Mag vrouw niet doorgroeien naar voltijdsbaan?

17-03-2014Kiezen vrouwen wel vrijwillig voor deeltijdwerk? Adjunct-secretaris-generaal Yves Leterme van denktank OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) vraagt het zich af.Dat in... >Lees verder

Zonder goede kok investeert Chinees niet meer

14-03-2014Chinese en andere Aziatische restaurants  zien er geen heil meer in om te investeren in hun bedrijf. Door de recente aanscherping van de Wet arbeid vreemdelingen kunnen ze geen goede... >Lees verder

Aantal ontmoedigden op de arbeidsmarkt neemt toe

10-03-2014Het aantal mensen dat de hoop heeft opgegeven om nog een baan te vinden door werk te zoeken, is vorig jaar toegenomen van 59.000 tot 70.000. Nederland telt daarmee bijna twee keer zo veel... >Lees verder

5 situaties waarin je voorkeursbeleid mag voeren

06-03-2014Soms weet je precies met welke mensen je wel, en welke mensen je niet kunt gebruiken in je bedrijf. Maar discriminatie op grond van bijvoorbeeld ras, religie of sekse is verboden. Of niet? Als je... >Lees verder

Techniek kan uitzien naar hoogopgeleide vrouwen

04-03-2014Steeds meer vrouwen kiezen voor een technische studie op hbo- of wetenschappelijk niveau. Goed nieuws voor een sector waar het altijd moeilijk is om mensen met de juiste vaardigheden te... >Lees verder

Onderscheid mag bij zwaar en gevaarlijk werk

03-03-2014De regeling van verlof, ontslag en uitkering voor ambtenaren met zware functies is niet in strijd is met de EU-regels rondom leeftijdsdiscriminatie.Dat heeft de Centrale Raad van Beroep... >Lees verder