Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
0
  
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Whitepa Resultaten 1 t/m 7 van 7

Kostbaar talent werven en behouden nu, morgen en erna

26-03-2014 Globalisering, generatieverschuivingen, een nieuwe houding ten opzichte van werk en de consumerization van IT dwingen manager de beste manieren om hun kostbare talent te werven, trainen en beheren te... >Lees verder

Belonen met het oog op de toekomst

23-01-2014 P&O ontwerpt, verzorgt training, geeft voorlichting, bewaakt, evalueert en houdt benchmarks in de gaten als het gaat om het beloningssysteem. In deze whitepaper wordt een voorstel gedaan om... >Lees verder

Behoud en werving personeel met mantelzorgtaken

12-12-2013 Eén op de acht mensen is naast werknemer ook mantelzorger. Hoe zorgt u ervoor dat u ook in de toekomst op deze mensen kan rekenen en dat zij gezond, vitaal, gemotiveerd en inzetbaar blijven? >Lees verder

Meetbare duurzame inzetbaarheid

22-11-2013 Lees hoe je als HR-functionaris de onderdelen van duurzame inzetbaarheid die van strategisch belang zijn, in kaart kunt brengen. Als de juiste kpi's zijn benoemd, kun je namelijk de inzetbaarheid... >Lees verder

De lange mars van besef naar beleid: werkgevers en (hun) oudere werknemers

07-11-2013 Met het oog op een sterk vergrijzend en krimpend arbeidspotentieel ligt het voor de hand dat de Nederlandse werkgever leeftijdsbewust personeelsbeleid ontwikkelt waarbij de aandacht zich concentreert... >Lees verder

Opvolgingsmanagement: voldoende mensen in de pijplijn

05-09-2013 Het vinden van getalenteerde mensen is niet makkelijk. Des te meer reden om ervoor te zorgen dat je voldoende mensen in de pijplijn hebt zitten zodat vertrekkende sleutelpersonen kunnen worden... >Lees verder

Manage je personeel als een voetbalteam

02-09-2013 Een voetbalclub geeft een goed voorbeeld van (duurzame) strategische personeelsplanning. Zij kent immers de arbeidsmarktwaarde van de huidige selectie, kan het uitzonderlijke talent benoemen (de... >Lees verder