Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
0
  
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Competenties | Achtergrond

Whitepa Resultaten 1 t/m 15 van 25

Dertiger zoekt naar geluksgevoel op het werk

23-01-2014 Wie personeel aan zich wil binden, kan maar beter zorgen dat medewerkers gelukkig zijn. Vooral dertigers vinden dit belangrijk. Maar wie zijn baan wil houden, moet kunnen incasseren.Meer dan de... >Lees verder

Mag je boventallige medewerker weren van interne vacatures?

23-10-2013 Wie boventalligen voorrang belooft bij vacante posities, mag geen vacatures achterhouden. De rekening kan hoog oplopen in de rechtbank.Een energiebedrijf voert in 2011 een reorganisatie door.... >Lees verder

5 redenen waarom de lijnmanager belangrijker is dan ceo

29-07-2013 De lijnmanager die een vacature te vervullen heeft, is belangrijker dan de ceo van een organisatie. Hij of zij is als de uitsmijter van een nachtclub die beslist wie er wel of niet binnen mag... >Lees verder

HR kan succes van werknemer heel goed voorspellen

18-07-2013 Cijferlijsten en schoolprestaties kunnen wel degelijk antwoord geven op de vraag of een kandidaat geschikt is voor een baan. Ze laten namelijk zien of iemand intelligentie, prestatiemotivatie en... >Lees verder

Persoonlijkheid bepaalt motivatie voor het werk

15-07-2013 Het maakt niet uit hoeveel beloning of straf je in het vooruitzicht stelt, een extraverte werknemer vol ambities zal nooit gemotiveerd zijn om routinematig werk zonder doorgroeimogelijkheden te doen.... >Lees verder

Werkgever heeft ambitieuze werker nu niets te bieden

10-06-2013 Bijna driekwart van de werkgevers erkent dat zij op korte termijn hun medewerkers niet de gelegenheid kunnen geven om hun ambities waar te maken. 74 procent van werkgevers verwacht dat werknemers op... >Lees verder

Zo…selecteer je hr-software

03-06-2013 Een schoen moet passen, en zo is het met hr-software ook. Maar terwijl je zelf je schoenen koopt, wordt de software vaak door anderen gekozen, met het risico dat zij over de belangen van hrm... >Lees verder

Personeelsgegevens niet veilig in de cloud

03-06-2013 Bedrijven en HR-afdelingen zien de overstap naar de cloud als een puur technische beslissing. 'Dat getuigt van onnozelheid. Het gaat om persoonsgegevens, daar kan van alles mee misgaan.' Vier vragen... >Lees verder

Meer dan brandjes blussen

03-06-2013 Het is eigenlijk net als een pinpas. Bij de invoering werd die nog met groot wantrouwen bekeken, nu kan niemand zich meer voorstellen dat je alleen tijdens kantoortijden bij je geld kan. Hetzelfde... >Lees verder

Medewerker wil online dossier bekijken

03-06-2013 Medewerkers willen e-HRM vooral gebruiken voor het aanvragen van verlof en terugkijken in hun dossier om zich voor te bereiden op een gesprek. Dat blijkt uit onderzoek van Raet. Acht op de tien... >Lees verder

Helft bedrijven wil HR-afdeling reorganiseren

03-06-2013 Een op de twee organisaties is van plan het komende jaar de HR-afdeling op de schop te gooien. De veranderingen zitten vooral in het herstructureren van functies en het investeren in nieuwe... >Lees verder

Computer creëert ruimte voor de mens

03-06-2013 Slimme software gaat hrm helpen bij het werk. Aan de ene kant nemen e-hrm-systemen saai administratief werk uit handen. Aan de andere kant ontsluit de software in toenemende mate informatie die er al... >Lees verder

Vergeet je eigen mensen niet

03-06-2013 Als organisaties al aan strategische personeelsplanning doen, zien zij de eigen mensen snel over het hoofd. Jammer, want wie hen binnen de organisatie kansen biedt, krijgt daar gemotiveerde... >Lees verder

Studenten: Doorstroom vrouwen geen issue

03-06-2013 86% van de Nederlandse studenten vindt dat vrouwen aan de top vanzelfsprekend hoort te zijn. Maar weinig vinden dat vrouwen daar niet thuishoren.Dit blijkt uit een onderzoek onder ruim duizend... >Lees verder

Stappenplan voor effectief loopbaanbeleid

03-06-2013 Het doel van een veelzijdige loopbaan is brede en duurzame inzetbaarheid, maar ook met plezier langer doorwerken. Zeven factoren vergroten de kans op een succesvol loopbaanbeleid.TNO is bij... >Lees verder