Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
0
  
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Anders werken | Achtergrond

Whitepa Resultaten 1 t/m 13 van 13

Zo vindt u een geschikte opleiding

10-04-2014 Personeelsplanning kan niet zonder goed opleidingenbeleid. Maar een geschikte opleiding of training vinden voor werknemers is lastig.Bijna 40 procent van de organisaties besteedt het beschikbare... >Lees verder

Trotse medewerker blijft langer

26-03-2014 Medewerkers van de Best Workplaces ervaren een groter gevoel van trots dan vorig jaar (+2). Dat blijkt uit het Best Workplaces onderzoek 2014 van Great Place to Work Nederland. Hieraan deden ruim... >Lees verder

4 tips om met training talent aan je te binden

07-10-2013 Wie wil zorgen voor voldoende mensen met onmisbare vaardigheden, moet ervoor zorgen dat hij deze talenten wat te bieden heeft. Training is daarbij een onmisbaar instrument.Dat schrijft Sean... >Lees verder

Meeste bestuurders verdienen geen loyaal personeel

29-08-2013 Werkgevers moeten niet klagen over gebrek aan loyaliteit bij werknemers. Niet alleen hebben zij zelf een einde gemaakt aan het concept van levenslange werkrelaties, topmanagers zijn zelf ook vaak de... >Lees verder

Willen mensen niet veranderen? Of kunnen ze het niet?

03-06-2013 Het idee dat iedereen alles kan leren is niet langer houdbaar.  We worden geboren met een genetische erfenis. Daarbij bepaalt het klimaat in de baarmoeder hoe de dingen bij ons zich voor de rest van... >Lees verder

Werkgevers begeleiden zelf werknemers naar nieuw werk

03-06-2013 Een proef waarbij groepen samenwerkende bedrijven werknemers herplaatsen die met ontslag bedreigd worden, is succesvol. Van de 650 werknemers van wie de baan op de tocht stond, hebben er nu al meer... >Lees verder

75% bedrijven ziet Leven Lang Leren als middel loopbaanontwikkeling

03-06-2013 Leven Lang Leren gaat uit van de gedachte dat mensen zich hun hele leven blijven -en moeten - ontwikkelen; op de werkvloer, thuis en in de samenleving. Driekwart van de grotere bedrijven in Nederland... >Lees verder

Kabinet wil gesprek over arbeidskansen oudere

03-06-2013 De arbeidskansen voor 55-plussers, het naar een andere baan begeleiden van werklozen, opleiding en scholing zijn centrale thema's in het overleg dat het kabinet de komende tijd wil voeren met... >Lees verder

Werkgevers: inzetbaarheid is taak werknemer

03-06-2013 Werkgevers vinden dat de campagne voor duurzaam werken te veel op hen is gericht. Volgens ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland gaat het steeds meer om de vraag wat werknemers zélf kunnen... >Lees verder

Intern ondernemerschap maakt werkende 45plusser gemotiveerder

03-06-2013 Alleen als 45+ werknemers de ruimte krijgen, worden ze ondernemender zodat ze langer gezond en gemotiveerd doorwerken.Bij ruimte moet gedacht worden aan bijvoorbeeld sociale ruimte of... >Lees verder

‘De ene oudere werknemer is de andere niet’

03-06-2013 Werkgevers moeten zich in duurzaam inzetbaarheidbeleid minder laten leiden door leeftijd en meer door de verschillende levensfases en diversiteit van oudere werknemers.Dat stelt Annet de Lange,... >Lees verder

4 snelle stappen naar duurzame inzetbaarheid

03-06-2013 Investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers loont ook al op korte termijn. Wat kunt u doen?‘Als het ziekteverzuim door duurzaam werken met 1 procent daalt, scheelt dat alle... >Lees verder

Prestatiebeloning vooral voor trouwe werknemers

22-05-2013 Ongeveer een kwart van alle werkgevers uit het mkb gebruikt prestatiebeloning om een deel van de werknemers te belonen. Naar eigen zeggen doen ze dit vooral om goede mensen te motiveren en langer bij... >Lees verder