Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
0
  
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Anders werken | Nieuws

Nieuws Resultaten 1 t/m 15 van 28

Vakbondsleden willen meer bijscholing in cao

22-10-2014Vakbondsleden zien ontwikkelingsmogelijkheden als grootste verbeterpunt voor de komende cao-onderhandelingen. Bijna 60 procent van hen wil dat er afspraken komen over een persoonlijk... >Lees verder

Flexibele werknemer redt de onderneming

10-04-2014De omzet en winst van een onderneming hangt voor een belangrijk deel af van de betrokkenheid van haar medewerkers.Dat heeft minister Asscher gezegd bij de opening van de Week van de... >Lees verder

Wat wil de talentvolle werknemer?

24-03-2014Een op de vijf organisaties denkt dat het effectiever is om talent van buiten de organisatie te halen dan het intern ontwikkelen van medewerkers. Maar slechts iets meer dan de helft lukt het om... >Lees verder

Mama is geen rolmodel

13-03-2014Twee keer zo veel mannen als vrouwen ambiëren zo snel mogelijk een toppositie in het bedrijfsleven. De rolmodellen voor de aanstormende leiders zijn over het algemeen man, buitenlands en dood of... >Lees verder

Wie is er bang voor SPP?

11-12-2013Afdelingshoofden zijn vaak een beetje huiverig voor strategische personeelsplanning. Zij kunnen de gevolgen niet overzien.Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Tilburg naar... >Lees verder

‘Make talent, not war’

27-11-2013Bedrijven moeten zich niet verliezen in de zogenaamde war for talent. Best-practicebedrijven zorgen ervoor dat zij weten wat een toekomstige leider nodig heeft om succes vol te zijn, en werken... >Lees verder

Sociale media goede vijver om naar toptalent te vissen

14-11-2013Nergens ter wereld maken recruiters zo veel gebruik van sociale professionele netwerken als in Nederland.Dat blijkt uit een enquête die LinkedIn uitvoerde onder meer dan 3.300 recruiting... >Lees verder

Flexwerker ziet eigen toegevoegde waarde niet

28-10-2013De belangrijkste reden dat werknemers flexibel werken niet echt aantrekkelijk vinden, is dat ze denken weinig aan de organisatie te kunnen toevoegen als ze er tijdelijk zitten.Dat blijkt uit... >Lees verder

Werkgeversmerk van concurrent gezien als grootste bedreiging

24-10-2013Recruiters maken zich het meeste zorgen over de mate waarin de concurrent investeert in het eigen werkgeversmerk.Dat blijkt uit een enquête die LinkedIn uitvoerde onder meer dan 3.300... >Lees verder

Personeelsplanning staat vaak los van opleidingsbeleid

03-10-2013Werkgevers koppelen hun langetermijnplanning nog niet vaak aan hun opleidingsstrategie.HRM'ers zijn binnen hun eigen vakgebied erg geïnteresseerd in opleidingen over talentontwikkeling en... >Lees verder

Medewerkerbetrokkenheid is zó vorige eeuw

24-09-2013Wie denkt de toekomst aan te kunnen met een bedrijf vol betrokken medewerkers heeft het mis. Zonder passie blijft het toch een beetje aanrommelen.Dat stelt althans Deloitte in het... >Lees verder

Waarom je mensen aan moet nemen die je liever niet hebt

02-09-2013Iedereen wil goede mensen hebben, maar managers hebben vaak de neiging om mensen aan te nemen die ze aardig vinden. Daarmee win je als organisatie de strijd niet. Juist degenen die je uitdagen, het... >Lees verder

Werknemer mag niet vastroesten

27-08-2013Er moet een beetje reuring zijn op de werkvloer. Werkgevers in zowel het MKB als in grote bedrijven vinden dat doorstroom van werknemers heel belangrijk is.Dit blijkt uit de resultaten van de... >Lees verder

“Gebruik sollicitatiegesprek voor marktonderzoek”

16-08-2013Werkgevers die tijdens het sollicitatiegesprek niet vragen waarom iemand voor ze wil werken, laten belangrijke informatie liggen die kan leiden tot betere arbeidsmarktcommunicatie.Dat stelt... >Lees verder

HRM wil dat werknemer studeert naast werk

09-08-2013Nederlandse human resource (HR) managers vinden dat medewerkers continu in zichzelf moeten investeren. Ruim een derde van hen vindt dat medewerkers dit het beste kunnen doen via een studie naast hun... >Lees verder