Nieuws

performance-management-beoordeling-manager-goed-tevreden-vergrootglas

Kamer zet stap tegen verdringing van werkplek

De Tweede Kamer wil voorkomen dat mensen met een betaalde baan worden verdrongen door mensen met een uitkering die als ‘werkervaring’ klusjes moeten doen. Een meerderheid schaarde zich achter een voorstel van oppositiepartij SP.

Geen betaalde banen verloren laten gaan

Voortaan moeten gemeenten nagaan of bij zogenoemde re-integratietrajecten voor werkzoekenden betaalde banen verloren gaan. SP-Kamerlid Sadet Karabulut spreekt over een groot succes voor uitkeringsgerechtigden, schoonmakers en vakbonden waar de SP samen actie mee heeft gevoerd.

Wet Werk en Bijstand

Na de invoering van de Wet Werk en Bijstand eisen steeds meer gemeenten van mensen zonder baan allerlei klusjes als tegenprestatie voor hun uitkering, constateerde Karabulut. Daardoor kunnen deze uitkeringsgerechtigden zonder dat zij hier zelf iets aan kunnen doen, een concurrent worden van mensen met een baan.

Meer kans op een baan

Eind vorig jaar bepleitten PvdA en D66 nog dat mensen in de bijstand meer moesten kunnen bijverdienen. Zo zouden ze de kans op het vinden van een baan vergroten.

Ook bleek afgelopen jaar uit onderzoek van het CBS dat mensen in de bijstand die hulp krijgen, bijvoorbeeld met een sollicitatietraining van de gemeente, meer kans om weer een baan te vinden. Van de bijstandontvangers die gebruik konden maken van een zogeheten re-integratievoorziening vond in 2014 ruim 22 procent een baan.