Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
0
  
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

KeynotesFoto Lidewey OPP

Door: Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis, hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit, tevens buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika.

Voor de toekomst van uw organisatie, heeft u mensen nodig die de organisatie kunnen dragen naar die toekomst. Wie zijn dat? Wat weten zij, wat kunnen zij, en hoe gedragen zij zich? Ook speelt de vraag wanneer u deze mensen waarvoor nodig hebt een rol. Personeelsplanning begint bij het ontwikkelen van een visie op al deze vragen.

Lidewey van der Sluis zal u in haar keynote meenemen naar de toekomstige arbeidsmarkt. Zij zal vanuit haar brede economische scope toekomstbeelden van de arbeidsmarkt etaleren. U krijgt inzichten aangereikt waarmee u uw werkzaamheden kunt stroomlijnen en aanscherpen. richting te beïnvloeden. Zo krijgt u zicht op de verschillende dimensies in de communicatie en ‘status’ speelt hierin een belangrijke rol. Door middel van rollenspelen leert u statuswissels te maken en tegennatuurlijk te reageren. Hierdoor bent u in staat uw gesprekken van een extra dimensie te voorzien.
Met de verkregen inzichten kunt u gerichter investeren in personeel. Door de presentatie ziet u hoe u effectief kunt sturen op de gewenste kwaliteit en kwantiteit van het personeel.

Prof. dr. Lidewey E.C. van der Sluis
Hoogleraar Strategisch Talentmanagement aan de Nyenrode Business Universiteit.
Tevens is zij buitengewoon hoogleraar aan de North-West University in Zuid-Afrika. Zij heeft vele publicaties op haar naam staan en is een veelgevraagd spreker. Vanuit haar brede economische achtergrond en ruime ervaring op het snijvlak van wetenschap en praktijk heeft zij diverse nevenfuncties, waaronder toezichthouder bij ROC Leiden en Hogeschool Inholland.

0
  

Keynotes