Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
0
  
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Keynotesfoto Ido Shikma OPP

Door: Ido shikma, directeur HR CGI Benelux

In de afgelopen jaren zie je bij veel bedrijven een enorme verschuiving plaatsvinden van “planning en control” naar “sense and adapt”. De huidige economische ontwikkelingen maken nu eenmaal dat het weinig zin heeft om meerjaarplanningen op te stellen. De toekomst is daarvoor te onzeker en de omstandigheden veranderen daarvoor te snel. Zo kijken wij zelf nog naar zes maanden vooruit. Langer heeft geen zin. Ido Shikma zegt wel eens provocerend: “lange termijn” is vandaag de dag voor de meeste bedrijven slechts een kwartaal. Dat is immers ook de tijdspanne waar aandeelhouders op reageren.
Dit terwijl het juist belangrijk is dat bedrijven ervoor zorgen dat werknemers in staat zijn om zich aan te passen aan de ontwikkelingen die zich voordoen. Dat betekent dat je wel degelijk moet plannen. Niet in de zin van jaren vooruit kijken, maar in de zin van het wendbaar maken van de organisatie. Het gaat om flexibiliteit. Díe moet je plannen.
Cruciaal is, zo benadrukt Shikma, dat medewerkers in staat zijn om effectief om te gaan met veranderingen.
De uitdaging is om een flexibele, klantgerichte manier van werken tussen de oren te krijgen van de medewerkers. Hoe hij dat doet? Door op alle niveaus veel te communiceren. Zo hadden we onlangs nog een bijeenkomst in de Amsterdamse RAI waar vierduizend medewerkers aanwezig waren. De lijnmanagers legden haarfijn uit aan het personeel wat de strategie van het bedrijf betekent voor hun manier van werken. Managers ontvingen een zogenaamde managers kit met daarin tools en informatie om de strategie te vertalen naar een persoonlijk niveau.
Shikma biedt u in deze key note inspiratie en vormt een best practice.

Ido Shikma
Directeur HR CGI Benelux

Shikma studeerde Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden
Tot de overname van Logica door CGI was Shikma en Directeur HR Logica Benelux. Daarvoor HR Directeur IBM (2008-2011), HR Manager Verizon Business (2005 – 2008), HR Management en Consultancy bij diverse organisaties (1995 – 2005)
Bij Logica leidde hij ondermeer het ‘Be the difference programma’. Dat heeft de strategie van het bedrijf naar een persoonlijke niveau vertaald. Dit programma heeft medewerkers op een praktische manier laten zien hoe ze het bedrijf sterker kunnen maken.

 

0
  

Keynotes