Stelling:
Een te grote flexibele schil gaat
ten koste van de continuïteit View
Personeelsplanning

Het aantal HR-managers dat niet aan strategische personeelsplanning doet is significant toegenomen, van respectievelijk 23 procent in 2015 naar 32 procent nu. Dit terwijl strategische personeelsplanning volgens HR-managers wel op nummer één staat als belangrijkste HR-prioriteit van het moment. 63 procent vindt strategische personeelsplanning zelfs een randvoorwaarde voor de uitvoering van talentmanagement. Dit en meer blijkt uit het jaarlijkse Benchmarkonderzoek van HR-dienstverlener Raet onder 565 HR-managers, 1.100 medewerkers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers.Langetermijnstrategie blijft uitOrganisaties benaderen strategische personeelsplanning steeds kortcyclischer. 50 procent zegt hierbij niet verder vooruit te kunnen kijken dan drie jaar. Slechts 3 procent kan een adequate personeelsplanning maken voor een termijn van vijf jaar. Hier zijn verschillende redenen voor. Zo vinden HR-managers dat het economisch klimaat (38%) en de veranderende wetgeving en stelselwijzigingen (36%) hen parten speelt om aan strategische personeelsplanning te doen. Daarnaast ziet ruim een kwart (27%) dat het uitvoeren van een strategische personeelsplanning lastiger uitvoerbaar is door een snel veranderende omgeving in combinatie met het streven naar wendbaarheid.John Cohrs, Portfoliomanager bij Raet: “Ondanks dat de strategische personeelsplanning zakt op de actielijst van HR, blijkt uit het onderzoek dat dit onderwerp nog steeds prioriteit heeft. Organisaties willen snel kunnen anticiperen op veranderingen en sturen daarom steeds kortcyclischer. Wel wordt er continu rekening gehouden met een aantal stippen op de horizon om koers te houden. Een strategische personeelsplanning zou één van die stippen moeten zijn. Om te overleven, te vernieuwen of te bezuinigen komt het nut van strategische personeelsplanning om de hoek kijken: doen we de goede dingen met de juiste mensen en bereiken we de bedrijfsdoelstellingen? Door de strategische personeelsplanning wordt er gekeken naar talentmanagement en kan er bijgedragen worden aan de realisatie van de bedrijfsstrategie.”Jaarlijks benchmarkonderzoekDe Raet HR Benchmark is het jaarlijkse onderzoek van Raet naar actuele HR-trends in Nederland. Aan het onderzoek deden dit jaar 1.100 medewerkers, 565 HR-managers, 102 bestuurders en 409 zzp’ers uit verschillende branches mee. Het onderzoek vond plaats in de periode van 24 augustus tot en met 30 september 2016. De Raet HR Benchmark 2017 werd uitgevoerd door onderzoeksbureau Kantar TNS (voormalig TNS Nipo). De verschillende onderzoeksrapporten zijn te downloaden via: www.raethrbenchmark.nl

pwdegidsbanen

Compleet overzicht van actuele HR vacatures

email_topslide

Gratis HR nieuwsbrieven, incl. over eHRM. Meld u aan.

nieuwsbrief

Iedere drie weken gratis vaknieuws.

Keynotesfoto jacco van den berg OPP

Door: Jacco van den Berg, eigenaar Van den Berg Training & Advies.


“Waar halen wij in de toekomst onze medewerkers vandaan?” Dit is een vraag die speelt bij organisaties die verder kijken dan de dag van morgen. Het is nu crisis en de werkloosheid is nog nooit zo hoog geweest. Desalniettemin vermindert de beroepsbevolking als gevolg van de ontgroening en vergrijzing in Nederland structureel. Personeel wordt schaars en niet alleen in kwantitatieve zin. Hoe gaan organisaties het verlies aan kennis en ervaring van de babyboomers, die massaal de arbeidsmarkt gaan verlaten, opvangen? Het in dienst nemen van schoolverlaters is vaak een ontoereikende maatregel om medewerkers die op hun 67-ste met pensioen gaan en die hun opa hadden kunnen zijn, op te vangen. Ook is de arbeidsmarkt een wereld markt geworden. Werkloze Spaanse technici zoeken (en vinden!), net zoals hun grootvaders in de zestiger jaren van de vorige eeuw, emplooi bij Nederlandse technische bedrijven.

Als organisaties effectief willen reageren op onomkeerbare trends en ontwikkelingen dan is inzicht in het huidige en gewenste personeelsbestand een vereiste. Uw personeelsplanning op orde brengen is een eerste noodzakelijke actie om de ontwikkeling van het personeelsbestand in lijn te brengen met de organisatieontwikkeling die noodzakelijk is om de juiste talenten op de juiste plekken op de juiste tijd te hebben.

Jacco van den Berg biedt inzicht in de vragen:
– Hoe breng je de vraag naar talent in kaart?
– Welke acties op in-, door- en uitstroom niveau maken organisaties klaar voor de dag van morgen?
– Wat zijn de kritiek factoren?
– Hoe overtuigt HR de directie van de noodzaak tot het integreren van de strategische personeelsplanning in de meerjarenstrategie van de organisatie?

Jacco van den Berg
Eigenaar Van den Berg Training & Advies
Zijn bureau ondersteunt individuen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling en richt zich hierbij op performance- en competentiemanagement en leiderschap. Verder publiceerde hij onder meer het boek Overspoeld door schaarste – Ontwikkelingen in de arbeidsmarkt eisen actie. Hierin worden zes trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en vijftien personeelsgerelateerde acties die organisaties nu al inzetten beschreven, die hen in staat moeten stellen om in 2020 en daarna minstens zo goed als nu hun producten en diensten aan te kunnen bieden.

Het succes van organisaties wordt bepaald door de persoonlijke- en professionele ontwikkeling van haar medewerker. Van den Berg Training & Advies heeft als doel medewerkers en organisaties beter te laten functioneren. De interventies die wij gebruiken zijn:
– training
– advies
– boeken en artikelen
– video’s (blended learning)

De synergie die ontstaat wanneer persoonlijke én organisatiedoelen worden bereikt, staat garant voor het succes van een organisatie.

Keynotes