Uitstroom

Opleiden werknemers

Leraar beëindigt carrière nog voor hij begint

Een kwart van de leraren en onderwijzers verlaat het onderwijs nog voor zijn loopbaan goed en wel is begonnen. Een grote groep houdt het minder dan vijf jaar vol.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) trekt de komende vier jaar ruim 80 miljoen euro uit om dit probleem aan te pakken. Onderwijsminister Jet Bussemaker noemt de vroegtijdige uittocht van onderwijzend personeel “echt onnodige verspilling van talent dat wij hard nodig hebben voor de klas”.

De 80 miljoen gaat naar zo’n zestig initiatieven om de aansluiting van pabo’s en lerarenopleidingen met de praktijk te verbeteren. Volgens OCW ligt het probleem nu voor een deel bij de begeleiding van jonge docenten.

De Algemene Onderwijsbond (AOb) ziet ook nog andere redenen. “Veel starters schrikken zich een ongeluk van de overvolle klassen waar ze voor komen te staan en de werkdruk die dat met zich meebrengt”, aldus een woordvoerder. “Het salaris is daarnaast ook vaak bescheiden als je bedenkt dat het om hoog opgeleiden gaat.”

Het probleem wordt nu slechts deels aangepakt, vindt de AOb. “Het zou mooi zijn als ze ook wat zouden doen aan de volle roosters en de volle klassen”, stelt de woordvoerder.

Een van de basisscholen die extra geld krijgt, krijgt dat voor een buddyproject. Beginnende leraren bezoeken elkaars lessen en geven elkaar feedback. Ook gaan ze regelmatig terug naar de lerarenopleiding om daar tips en ervaringen uit te wisselen.

Bij een ander project onderzoeken lerarenopleidingen en scholen samen nieuwe onderwijsconcepten om lessen anders te gaan organiseren.