Uitstroom

Minder uren werken per week

‘Liever meer werken, dan later met pensioen’

Nederlanders willen liever meer uren per week werken dan dat ze later met pensioen gaan. De helft van de respondenten wil liever meer gaan werken, als dat nodig is om op het gewenste moment met pensioen te kunnen. Daarnaast zegt 25 procent vakantiedagen in te willen leveren.

Dat blijkt uit het vooronderzoek van het initiatief Namens Nederland, meldt am:, platform voor de professional werkzaam in de financiële dienstverlening.

Indelen van de werkweek
Het zelf mogen indelen van de werkweek wordt door de respondenten het belangrijkst gevonden. Iets meer dan de helft (54 procent) noemt deze optie. Daarna worden de mogelijkheid om zelf het aantal werkuren te bepalen (46 procent) en de optie om thuis te werken (41 procent) genoemd.

Het zelf mogen bepalen wanneer je met pensioen gaat, vindt 39 procent belangrijk. Verlofmogelijkheden worden het minst belangrijk gevonden (20 procent).

Op PW de Gids Vakbase leest u ook over de Wet verhoging AOW en pensioenrichtleeftijd (de Wet VAP).